Hoppa över navigering
 •   65

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   66

  Årlig uppföljning 2023 systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder inom likabehandling Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2024-16

 •   67

  Uppföljning av jämställdhetsintegrering 2023 Samhällsbyggnadsförvaltningen - ST-2023-27

 •   68

  Begäran om planbesked för Alsingehejdan 8 - PL-2023-67

 •   69

  Detaljplan för del av Lilla Beddinge 24:1 DP 256 - PL-2021-50

 •   70

  Detaljplan för del av Ardennern 1 mfl ”Business Center Trelleborg ” DP 283 - PL-2021-37

 •   71

  Föreläggande med vite på Vallby 37:4 - MH-2022-1192

 •   72

  Tillsynsplan och behovsutredning miljöbalken - MH-2024-725

 •   73

  Yttrande över Mark- och miljödomstolens föreläggande gällande överklagande av strandskyddsdispens på Västra Torp 14:11 - MH-2023-1531

 •   74

  Ansökan om tillstånd till fortsatt och ändrad verksamhet vid Östervångsverket - MH-2023-116

 •   75

  Ansökan om bostadsanpassningsbidrag - BYG-2024-33

 •   76

  Ansökan om bostadsanpassningsbidrag - BYG-2024-87

 •   77

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på Skegrie 1:6 - BYG-2023-948

 •   78

  Rivningslov och bygglov för enbostadshus på Gislöv 4:15 - BYG-2024-98

 •   79

  Yttrande i målnummer P 1196-24, beslut om bygglov på Snipan 4 - BYG-2023-792

 •   80

  Överträdelse av plan- och bygglagen på Bollen 3 - BYG-2024-220

 •   81

  Överträdelse av plan- och bygglagen på Spåret 1, 2 och 3 - BYG-2024-104

 •   82

  Överträdelse av plan- och bygglagen på Fru Alstad 20:12 - BYG-2022-461

 •   83

  Överträdelse av plan- och bygglagen på Fru Alstad 20:13 - BYG-2022-462

 •   84

  Upphävande av befintlig Förrådspolicy - BYG-2023-379

 •   85

  Upphävande av befintliga Riktlinjer för staket, plank och murar - BMK-2015-133

 •   86

  Information från Miljöavdelningen

 •   87

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2024 - ST-2024-2

 •   88

  Rapporter, informationer i SBN 2024 - ST-2024-3

 •   89

  Ansökan om dispens från strandskydd på outredd fastighet söder om Stora Beddinge 57:1 - MH-2024-702

 •   90

  Ansökan om dispens från strandskydd på Östra Torp 1 :3 - MH-2024-763

 •   91

  Ansökan om dispens från strandskydd på Väster Jär 2:128 - MH-2024-764

 •   92

  Ansökan om dispens från strandskydd på Maglarp 56:7 - MH-2024-765

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.