Hoppa över navigering
 •   53

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   54

  Beslutsattestanter inom Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2023-11

 •   55

  Äskande om ombudgetering från 2022 till 2023 investeringsprojekt Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2023-12

 •   56

  Årlig uppföljning 2022 systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder inom likabehandling Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2023-13

 •   57

  Kompetensförsörjningsplan Samhällsbyggnadsförvaltningen 2023 - ST-2023-15

 •   58

  Remiss Initiativärende (C) Energikostnader - ST-2023-7

 •   59

  Detaljplan för Lagret 2 DP 289 - PL-2021-104

 •   60

  Detaljplan för Ardennern 1 mfl "Business Center Trelleborg" DP 283 - PL-2021-37

 •   61

  Ändring av detaljplan för Skatan 7 DP 302 - PL-2022-83

 •   62

  Hävande av del av detaljplan för Stadsplan över Korsholmsområdet 2, Mellanköpinge 11:72, DP 304 - PL-2022-84

 •   63

  Återkallelse av serveringstillstånd - MH-2022-2008

 •   64

  Förbud mot demonteringsverksamhet och föreläggande om att inkomma med uppgifter, JS Lastbilar AB inom Dykaren 9 - MH-2022-1429

 •   65

  Ansökan om dispens från strandskydd för borttagning av vresros på Gislöv 4:2 mfl - MH-2023-252

 •   66

  Ansökan om dispens från strandskydd för parkering på Östra Torp 20:39 - MH-2023-493

 •   67

  Ansökan om bostadsanpassningsbidrag på Grönby 2:12 - BYG-2023-21

 •   68

  Ansökan om bostadsanpassningsbidrag på Ljustret 19 - BYG-2023-124

 •   69

  Överträdelse av plan- och bygglagen på Högalid 63 - BMK-2021-1278

 •   70

  Överträdelse av plan- och bygglagen/plan- och byggförordningen på Idrotten 1 - BYG-2023-29

 •   71

  Överträdelse av plan- och bygglagen på Macken 1 - BYG-2023-98

 •   72

  Ansökan om bygglov för yttre ändring på Grönby 2:12 - BYG-2023-46

 •   73

  Ansökan om bygglov för nybyggnation och tillbyggnad av Smygehamns avloppsreningsverk på Lilla Beddinge 30:2 - BYG-2022-416

 •   74

  Ansökan om bygglov för ett gårdsvindkraftverk på Södra Aby 46:1 - BYG-2022-303

 •   75

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2023 - ST-2023-2

 •   76

  Rapporter, informationer i SBN 2023

 •   77

  Yttrande gällande bygglov för tre vindkraftverk på Jordberga 1:6 och Källstorp 6:5 - BMK-2020-394

 •   78

  Ändring i delegationsordningen Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2023-20

 •   79

  Val i Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2023-21

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.