Hoppa över navigering
 •   1

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   2

  Ändring i delegationsordningen för Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2022-28

 •   3

  Process för namngivningsärenden - ST-2022-101

 •   4

  Val i Namnkommittén Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2022-102

 •   5

  Verksamhetsplan 2023 Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2022-100

 •   6

  Intern kontroll 2023 Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2022-89

 •   7

  Ansökan om tidsbegränsat bygglov för restaurang på Macken 1 - BYG-2022-381

 •   8

  Ansökan om bygglov för yttre ändring på Fru Alstad 27:1 - BYG-2022-403

 •   9

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av två industribyggnader innehållande företagslokaler och båtvarv på Persåker 8 - BYG-2022-443

 •   10

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad av huvudbyggnaden på Gislöv 19:7 - BMK-2022-482

 •   11

  Hävande av del av detaljplan för Stadsplan över Korsholmsområdet 2, Mellanköpinge 11:72, DP 304 - PL-2022-84

 •   12

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2022

 •   13

  Rapporter, informationer till SBN

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.