Hoppa över navigering
 •   120

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   121

  Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter - ST-2022-47

 •   122

  Beslutsattestanter inom Samhällsbyggnadsnämnden från och med 2022-07-01 - ST-2022-39

 •   123

  Budget 2023-2025 Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2022-46

 •   124

  Revidering av taxa för Trelleborgs kommuns kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftningen - MH-2022-215

 •   125

  Omarbetad taxa för Trelleborgs kommuns kontroll inom miljöbalkslagstiftningen - MH-2022-1179

 •   126

  Ny taxa för geodata enligt plan- och bygglagen - BMK-2022-552

 •   127

  Ny bygglovstaxa enligt plan- och bygglagen - BMK-2022-551

 •   128

  Projektplan för skyfallsplan - PL-2022-46

 •   129

  Planprogram för Sjöstaden i Trelleborg - PL-2021-76

 •   130

  Planprogram för Västra Sjöstaden Trelleborg - PL-2018-38

 •   131

  Begäran om planbesked för Kvadraten 84 - PL-2022-17

 •   132

  Begäran om planbesked för Mellanköpinge 11:72 mfl - PL-2022-24

 •   133

  Detaljplan för Ardennern 1 mfl "Business Center Trelleborg" DP 283 - PL-2021-37

 •   134

  Detaljplan för del av Skegrie 18:5 mfl "Södra Torvängsvägen" DP 248 - PL-2020-101

 •   135

  Detaljplan för Skarpskytten 3 "Skyttsgården" DP 276 - PL-2020-84

 •   136

  Ändring av detaljplan för kvarteret Mjälan DP 287 - PL-2021-85

 •   137

  Ansökan om bygglov för nybyggnation på Vemmerlöv 15:7 - BMK-2022-303

 •   138

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av restaurang på Traktorn 5 - BMK-2022-346

 •   139

  Ansökan om bygglov för enbostadshus och carport/förråd på Fru Alstad 20:14 - BMK-2022-230

 •   140

  Ansökan om bygglov för flerbostadshus på Lilla Beddinge 35:93 - BMK-2022-272

 •   141

  Ansökan om rivningslov för garage samt bygglov för nybyggnad av enbostadshus med tillhörande komplementbyggnad på Västra Alstad 4:111 - BMK-2022-143

 •   142

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad på Violen 9 - BMK-2022-340

 •   143

  Beslut om nedsättning av avgift för bygglov av säsongskaraktär för tält med tillhörande kylanläggning på Östervång 1:47 - BMK-2022-487

 •   144

  Ansökan om rivningslov för byggnader, biutrymmen och plank på Blyger 1 och Blyger 2 - BMK-2022-259

 •   145

  Ansökan om rivningslov för byggnader, biutrymmen och plank på Toften 1 - BMK-2022-262

 •   146

  Ansökan om rivningslov för byggnader, biutrymmen och plank på Toften 2 och Toften 3 - BMK-2022-257

 •   147

  Ansökan om rivningslov för byggnader, biutrymmen och plank på Toften 4 - BMK-2022-260

 •   148

  Ansökan om rivningslov för byggnader, biutrymmen och plank på Toften 5 - BMK-2022-261

 •   149

  Ansökan om rivningslov för byggnader, biutrymmen och plank på Toften 10 - BMK-2022-263

 •   150

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av kolonistuga på Mellanköpinge 12:29 - BMK-2022-454

 •   151

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på Saga 1 - BMK-2021-1505

 •   152

  Ansökan om dispens för strandskydd för borttagning av vresrosor på Gislöv 1:5 mfl - MH-2022-1139

 •   153

  Godkännande av uppföljningsrapport 2021 för Klimatanpassningsplan 2018-2023 - PL-2022-31

 •   154

  Godkännande av uppföljningsrapport 2021, Trelleborgs kommuns miljömålsprogram, Lokala miljömål 2021-2030 - PL-2022-32

 •   155

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2022

 •   156

  Rapporter, informationer i SBN 2022

 •   157

  Ansökan om bostadsanpassning på Ålen 17 - BMK-2022-317

 •   158

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på Gislöv 53:4 - BMK-2022-475

 •   159

  Ansökan om bygglov för fibernod på Näsbyholm 2:1 - BMK-2022-418

 •   160

  Ansökan om bygglov för teknikbyggnad på Östervång 2:20 - BMK-2022-204

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.