Hoppa över navigering
 •   1

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   2

  Ändring i delegationsordningen för ansökan om utdömande av vite i ärendet MH-2019-1483 - MH-2019-1483

 •   3

  Beslut om nedsättning av årlig tillsynsavgift enligt miljöbalken för Foam King Sweden AB, fastigheten Reningsverket 2 - MH-2020-2703

 •   4

  Yttrande över remiss Strategi för social hållbarhet - ST-2019-75

 •   5

  Remiss Trelleborgs kommuns miljömålsprogram - Lokala miljömål 2021-2030 - PL-2020-13

 •   6

  Ändring av benämning på kulturmiljöuppdrag - PL-2018-51

 •   7

  Riktlinjer för Trelleborgs stads siluett - PL-2020-76

 •   8

  Ny plantaxa enligt plan- och bygglagen - PL-2020-111

 •   9

  Ansökan om bygglov för mur på Svartesjö 1:1 - BMK-2020-1337

 •   10

  Ansökan om bygglov för tre vindkraftverk på Jordberga 1:6 och Källstorp 6:5 - BMK-2020-394

 •   11

  Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus på Ugglarp 3:10 - PL-2020-106

 •   12

  Begäran om planbesked för Oden 35 - PL-2020-91

 •   13

  Begäran om planbesked för Valfisken större 45 - PL-2020-86

 •   14

  Begäran om planbesked för Kvadraten 84 - PL-2020-84

 •   15

  Detaljplan för del av Dalköpinge 2:1 "Kriminalvårdsanstalt och växthusodling" DP 269 - PL-2020-51

 •   16

  Detaljplan för Skarpskytten 17 DP 268 - avbryta planarbete - PL-2020-16

 •   17

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2020

 •   18

  Rapporter, informationer i SBN 2020

 •   19

  Ansökan om bygglov för ändrad användning på Maglarp 9:4 - BMK-2020-1517

 •   20

  Digitalt nämndsammanträde

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.