Hoppa över navigering
 •   20

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   21

  Årsanalys 2019 Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2019-78

 •   22

  Uppföljning Intern kontroll 2019 för Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2018-60

 •   23

  Äskande om ombudgetering projekt Västra Sjöstaden - ST-2020-2

 •   24

  Äskande om medel för utökning av investeringsram 2020 - BMK-2020-67

 •   25

  Verksamhetsplan Bygg, Mät & Karta 2020 - BMK-2020-29

 •   26

  Verksamhetsplan Miljö 2020 - MH-2020-69

 •   27

  Verksamhetsplan Plan 2020 - PL-2020-10

 •   28

  Ansökan om utdömande av vite Bösarp 12:1 - MH-2014-182

 •   29

  Dispens från strandskydd för parkering Östra Torp 20:39 - MH-2019-1534

 •   30

  Ansökan om förhandsbesked för avstyckning och uppförande av enbostadshus på Västervång 1:36 - PL-2019-88

 •   31

  Begäran om planbesked för Lilla Alstad S:11 mfl - PL-2019-89

 •   32

  Begäran om planbesked för Mellanköpinge 13:23 - PL-2019-93

 •   33

  Begäran om planbesked för Skarpskytten 17 - PL-2019-81

 •   34

  Uppdatering av parkeringsnorm - PL-2020-8

 •   35

  Ändring av detaljplan för Stadsplan A 172 Kv Nordstjärnan DP 264 - PL-2019-85

 •   36

  Detaljplan för Kiosken 1 mfl DP 241 - PL-2017-55

 •   37

  Detaljplan för Östra Torp 20:37 mfl "Smygehuks parkering" DP 258 - PL-2019-66

 •   38

  Detaljplan för Bollen 2 mfl "Förskola och Allén" DP 242 - PL-2018-12

 •   39

  Ändring av detaljplan för Stadsplan (A 62) Norra delen av Mellanköpingeområdet DP 260 - PL-2019-71

 •   40

  Detaljplan för del av Östervång 1:83 mfl "Bovieran" DP 245 - PL-2018-21

 •   41

  Nytt läge för hamnportal - PL-2020-7

 •   42

  Ansökan om bygglov för skylt på Macken 1 - BMK-2019-1025

 •   43

  Ansökan om rivningslov för ekonomibyggnader på Smithsgården 5 - BMK-2019-1474

 •   44

  Ansökan om bygglov för två radhuslängor på Smithsgården 5 - BMK-2019-1475

 •   45

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Fuglie 21:54 - BMK-2019-1546

 •   46

  Ansökan om bygglov för toalettbyggnad på Östra Torp 20:37 - BMK-2019-1552

 •   47

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Ekvatorn 1 - BMK-2019-1551

 •   48

  Ansökan om bygglov för att inreda två lägenheter på Valldammen 5 - BMK-2019-924

 •   49

  Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad på Fuglie 26:4 - BMK-2019-1532

 •   50

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av hamnkontor och servicebyggnad på Innerstaden 6:89 - BMK-2019-1476

 •   51

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad på Skegrie 42:23 - BMK-2019-1514

 •   52

  Ansökan om bygglov för flerbostadshus på Euron 2 - BMK-2019-1324

 •   53

  Överträdelse av plan- och bygglagen på Östrebro 4 - BMK-2019-383

 •   54

  Överträdelse av plan- och bygglagen på Långreven 12 - BMK-2019-1485

 •   55

  Information om planprogram för Västra Sjöstaden - PL-2018-38

 •   56

  Information om verksamhet bostadsanpassning

 •   57

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2020

 •   58

  Rapporter, informationer i SBN 2020

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.