Hoppa över navigering
 •   232

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   233

  Medborgarförslag Utställning av detaljplaner i ytterområden - PL-2017-46

 •   234

  Information om GDPR Nya dataskyddsreformen

 •   235

  Information om Europan tävlingen i projekt Kuststad 2025

 •   236

  Remiss Medborgarförslag Sätt en urstark och unik arkitektonisk vision och målsättning för Kuststad 2025 - ST-2017-45

 •   237

  Livsmedelskontroll - Rätt beteckning/påstående på meny och anslag

 •   238

  Livsmedelskontroll - Offentlig kontroll av marknader i augusti 2017

 •   239

  Handlingsplan Grön, giftfri och strålsäker förskola och skola

 •   240

  Förslag till beslut om skyddsåtgärder gällande bullerreduktion genom fönsteråtgärder på fastigheter vid Vemmerlöv stationsområde, Vemmerlöv 10:14 mfl - MH-2012-843

 •   241

  Uppdatering av föreläggande om skyddsåtgärder vid vindkraftsverksamhet på Hemmesdynge 12:1 - MH-2017-1463

 •   242

  Prisindex justering av plan- och bygglovstaxan - BMK-2017-1175

 •   243

  Överträdelse av plan- och bygglagen på Tommarp 5:48 - BMK-2017-1144

 •   244

  Ansökan om bygglov för plank på Västra Värlinge 41:6 - BMK-2017-1157

 •   245

  Ansökan om bygglov för mur och plank på Ståstorp 16:17 - BMK-2017-410

 •   246

  Ansökan om bygglov för enbostadshus på Beddingestrand 1:120 - BMK-2017-1117

 •   247

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett vindkraftverk och en teknikbod på Hemmesdynge 12:1 - PB-2012-523

 •   248

  Ansökan om villkorat bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, butiker samt restaurang på Herkules 2, 29,33 och 34 - BMK-2017-727

 •   249

  Ansökan om förhandsbesked för bostadsbyggnad inom Stävesjö 1:18 - PL-2017-69

 •   250

  Ansökan om förhandsbesked för ett bostadshus på Södra Åby 46:1 - PL-2017-54

 •   251

  Namngivningsprocessen för gatunamn och kvartersnamn - ST-2017-68

 •   252

  Begäran om att godkänna riktlinjer för friytor vid skola och förskola - PL-2016-16

 •   253

  Detaljplan för Malörten 1 mfl DP 221 - PL-2016-14

 •   254

  Begäran om planbesked Skegrie 43:7 - PL-2017-61

 •   255

  Begäran om planbesked för in- och utfart till Lagret 2 inom fastigheten Västervång 2:25 mfl - PL-2017-53

 •   256

  Planbesked för Kvadraten 78 - PL-2017-63

 •   257

  Planbesked för Kiosken 1 mfl - PL-2017-55

 •   258

  Begäran om uppdrag planprogram för väg 108, Lundavägen - PL-2017-88

 •   259

  Begäran om att invänta trafikplan för fortsatt arbete med planprogrammet för Västra Verksamhetsområdet - PL-2015-24

 •   260

  Förslag att avbryta det fortsatta planarbetet på Smygeskolan 1 mfl "Smyge skola" DP 213 - PL-2015-12

 •   261

  Sammanträdestider Samhällsbyggnadsnämnden 2018 - ST-2017-66

 •   262

  Rapportering av representation, kurser och konferenser hos SBN/SBF 2017 - ST-2017-8

 •   263

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2017

 •   264

  Rapporter, informationer i SBN 2017

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.