Hoppa över navigering
 •   52

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   53

  Årlig uppföljning 2023 systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder inom likabehandling Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2024-16

 •   54

  Uppföljning av kompetensförsörjningsplan 2023 Samhällsbyggnadsförvaltningen - ST-2023-15

 •   55

  Ansökan om dispens från strandskydd för strandrensning Stora Beddinge 57:1 mfl - MH-2023-2475

 •   56

  Ansökan om dispens från strandskydd på Östra Torp 6:172 - MH-2024-17

 •   57

  Överträdelse av plan- och bygglagen på Önnarp 24:44 - BYG-2022-387

 •   58

  Bygglov för upplag på Innerstaden 3:77 - BYG-2024-30

 •   59

  Bygglov för tillbyggnad av fritidshus och nybyggnad av komplementbyggnad på Böste 18:5 - BYG-2023-969

 •   60

  Bygglov för nybyggnad av fritidshus på Stora Beddinge 65:18 - BYG-2023-1115

 •   61

  Bygglov för ändrad användning på Kloster 2 - BYG-2024-26

 •   62

  Information detaljplaneprocessen

 •   63

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2024 - ST-2024-2

 •   64

  Rapporter, informationer i SBN 2024 - ST-2024-3

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.