Hoppa över navigering
 •   296

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   297

  Sammanträdestider 2021 för Samhällsbyggnadsnämnden

 •   298

  Ansökan om bygglov för enbostadshus på Domme 21:48 - BMK-2020-937

 •   299

  Ansökan om bygglov för återvinningsstation på Klagstorp 17:8 - BMK-2020-1098

 •   300

  Överträdelse av plan- och bygglagen på Östrebro 30 - BMK-2020-1110

 •   301

  Ansökan om offentlig förevisning av fjäderfä i Stadsparken på Innerstaden 4:10 Trelleborg - MH-2020-2083

 •   302

  Revidering av taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel inom Trelleborgs kommun - MH-2020-1488

 •   303

  Rapportering av arbete år 2020 med Handlingsplan för att minska spridningen av mikroplaster och annat mikroskräp i Trelleborgs kommun - Projekt mikroplaster - MH-2020-1930

 •   304

  Ansökan om förhandsbesked för två till tre enbostadshus på Fuglie 42:13 - PL-2020-81

 •   305

  Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus på Östervång 2:5 - PL-2020-67

 •   306

  Planprogram för Västra Sjöstaden - PL-2018-38

 •   307

  Begäran om planbesked för Bogsprötet 3 mfl del av "Västra Sjöstaden" - PL-2020-83

 •   308

  Begäran om planbesked för Gravströmmen 2 - PL-2020-65

 •   309

  Begäran om planbesked för Norreport 11 - PL-2020-79

 •   310

  Detaljplan för del av Mellanköpinge 13:23 "Rugbyplanen" DP 267 - PL-2020-15

 •   311

  Detaljplan för del av Kyrkoköpinge 16:3 mfl "Östra ringvägen" DP 246 - PL-2017-111

 •   312

  Detaljplan för del av Öster Jär 1:7 mfl "Östra hamninfarten" DP 247 - PL-2018-35

 •   313

  Information om Elda rätt

 •   314

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2020

 •   315

  Rapporter, informationer i SBN 2020

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.