Hoppa över navigering
 •   215

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   216

  Intern kontrollplan 2019 för Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2018-60

 •   217

  Återremiss av Handlingsplan för att minska spridningen av mikroplaster i Trelleborgs kommun - Projekt mikroplaster - MH-2018-42

 •   218

  Dispens från strandskydd för uppställning av husbilar på Maglarp 6:5 mfl Skåre - MH-2018-1377

 •   219

  Förslag till beslut angående förbud att ta emot avfall och massor på Grönby 9:12 - MH-2018-1478

 •   220

  Överträdelse av plan- och bygglagen på Lilla Beddinge 24:175 - BMK-2018-1081

 •   221

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad och nybyggnad av mur på Kung Hans 6 - BMK-2018-1047

 •   222

  Ansökan om bygglov för mobilmast på Serresjö 3:59 - BMK-2018-403

 •   223

  Ansökan om bygglov för mobilmast på Dykaren 7 - BMK-2018-1031

 •   224

  Ansökan om bygglov för ändrad användning på Smithsgården 5 - BMK-2018-297

 •   225

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage och förråd på Västervång 2:105 - BMK-2018-853

 •   226

  Ansökan om nybyggnad av växthus kombinerat med restaurang samt lager på Skegrie 41:1 del av - BMK-2018-1002

 •   227

  Ansökan om bygglov i efterhand för fjärrvärmecentral på Serresjö 1:95 - BMK-2018-789

 •   228

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad på Haglösa 2:21 - BMK-2018-1086

 •   229

  Ansökan om rivningslov för fyra byggnader på Kattegatt 20, 24 och 25 - BMK-2018-1133

 •   230

  Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus på Östra Torp 5:16 - PL-2018-84

 •   231

  Ansökan om förhandsbesked för en bostad på Västra Torp 4:8 - PL-2018-81

 •   232

  Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus samt eventuellt häststall på Fru Alstad 1:69 - PL-2018-74

 •   233

  Begäran om planbesked för del av Gislöv 1:2 - PL-2018-69

 •   234

  Utökning av planprogramområde för Västra Sjöstaden - PL-2018-38

 •   235

  Nytt gatunamn för Östra Ringvägen, del av Mellanköpinge 16:172 mfl - PL-2018-99

 •   236

  Nytt gatunamn DP 200 del av Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 "Gröningen" - PL-2018-98

 •   237

  Rapportering av representation, kurser och konferenser hos SBN/SBF 2018 - ST-2018-9

 •   238

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2018

 •   239

  Rapporter, informationer i SBN 2018

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.