Hoppa över navigering
 •   46

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   47

  Delårsrapport 1, 2019 Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2019-24

 •   48

  Överträdelse av plan- och bygglagen på Lilla Beddinge 24:266 - BMK-2018-1050

 •   49

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad på Kung Kristoffer 14 - BMK-2019-154

 •   50

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad på Kanonen 10 - BMK-2019-277

 •   51

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av LSS-boende på Bösarp 15:2 - BMK-2018-1258

 •   52

  Ansökan om bygglov för mobilmast på Dalköpinge 6:3 - BMK-2019-84

 •   53

  Ansökan om bygglov för transformatorstation på Mellanköpinge 16:177 och 11:40 - BMK-2019-212

 •   54

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd på Östra Torp 6:66 - BMK-2019-137

 •   55

  Ansökan om förhandsbesked för ytterligare ett bostadshus på Maglarp 7:18 - PL-2019-8

 •   56

  Ansökan om förhandsbesked för en bostad på Västra Torp 4:8 - PL-2018-81

 •   57

  Begäran om planbesked för del av Lilla Beddinge 1:16 - PL-2018-105

 •   58

  Detaljplan för del av Västervång 2:25 mfl "Södra Gränstorp" DP 230 - PL-2015-48

 •   59

  Detaljplan för Innerstaden 3:77 mfl "Övre och Stadsparken" DP 243 - PL-2018-11

 •   60

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2019 - ST-2019-10

 •   61

  Rapporter, informationer i SBN 2019 - ST-2019-11

 •   62

  Information - Återrapportering av genomförda åtgärder 2018 till Vattenmyndigheten för Södra Östersjön - MH-2019-55

 •   63

  Information - Luftkvaliteten i Trelleborg - Resultat från mätningar året 2018 - MH-2019-185

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.