Hoppa över navigering
 •   230

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   231

  Intern kontrollplan 2022 Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2021-68

 •   232

  Motion om att kommunen ska stödja fastighetsägare vid borttagande av vresros och andra invasiva arter - ST-2021-39

 •   233

  Ansökan om utdömande av vite - MH-2021-936

 •   234

  Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen - MH-2021-2222

 •   235

  Överklagande av Länsstyrelsen Skånes beslut från 2021-10-13 dnr 505-15478-2021 gällande Timmermannen 10 - MH-2020-1501

 •   236

  Lokal kemikalieplan för Trelleborgs kommun - MH-2021-323

 •   237

  Ansökan om bostadsanpassning på Tvåbladen 2 - BMK-2021-470

 •   238

  Ansökan om bostadsanpassning på Akka 2 - BMK-2020-810

 •   239

  Ansökan om bostadsanpassning på Maglarp 1:2 - BMK-2021-885

 •   240

  Ansökan om bostadsanpassning på Riggaren 1 - BMK-2021-1162

 •   241

  Ansökan om bostadsanpassning på Kapellhejdan 16 - BMK-2021-1296

 •   242

  Ansökan om bygg- och rivningslov av enbostadshus på Lilla Beddinge 24:74 - BMK-2021-1213

 •   243

  Ansökan om bygglov för ändrad användning på Fru Alstad 39:2 - BMK-2021-1155

 •   244

  Ansökan om bygglov för nybyggnation av två fritidshus på Anderslöv 14:2 - BMK-2021-1237

 •   245

  Ansökan om bygglov för nybyggnation på Minnesberg 1:25 - BMK-2021-1248

 •   246

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Östra Torp 6:252 - BMK-2021-974

 •   247

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Gislöv 53:16 - BMK-2021-1051

 •   248

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på Lilla Beddinge 58:23 - BMK-2021-1265

 •   249

  Ansökan om bygglov för enbostadshus med tillhörande komplementbyggnad på fastigheten Stora Beddinge 14:69 - BMK-2021-1247

 •   250

  Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus och dubbelgarage på Grönby 13:9 - PL-2021-91

 •   251

  Begäran om planbesked för Maglarp 57:68 mfl - PL-2020-82

 •   252

  Ändring av detaljplan för del av Mjälan 1 DP 287 - PL-2021-85

 •   253

  Detaljplan för Kloster 12 mfl DP 251 - PL-2020-36

 •   254

  Detaljplan för del av Väster Jär 3:4 DP 261 - PL-2020-100

 •   255

  Ändring av detaljplan för stadsplan Trelleborg Stad A 64 för fastigheten Gravströmmen 2 DP 286 - PL-2021-51

 •   256

  Detaljplan för Östra Torp 5:17 "Smygehuk Fyr" DP 257 - PL-2019-65

 •   257

  Detaljplan för Signalen 19 mfl "Gasverket" DP 234 - PL-2018-15

 •   258

  Detaljplan för del av Skegrie 43:7 "Torvängen" DP 235 - PL-2020-14

 •   259

  Information om beredskapsplan - livsmedel och dricksvatten

 •   260

  Information rapport jämställdhetsintegrering

 •   261

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2021

 •   262

  Rapporter, informationer i SBN 2021

 •   263

  Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Queens Sportsbar - MH-2021-2734

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.