Hoppa över navigering
 •   105

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   106

  Effektmål 2019 Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2018-38

 •   107

  Budgetförslag 2019-2021 Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2018-

 •   108

  Verksamhetsplan 2019 Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2018-39

 •   109

  Förbud mot avfallsverksamheten på Grönby 9:12 - MH-2017-1550

 •   110

  Beslut om föreläggande enligt miljöbalken med löpande vite för fastigheten Linden 4 - MH-2017-344

 •   111

  Beslut om föreläggande enligt miljöbalken med löpande vite för fastigheten Haren 25 - MH-2015-0208

 •   112

  Yttrande över KPMG Granskning av bygglovsprocessen - ST-2018-26

 •   113

  Undantag från kravet på bygglov för att på en byggnad montera solcellspaneler och solfångare - BMK-2018-616

 •   114

  Remiss Motion Solceller utan bygglov - ST-2018-17

 •   115

  Ansökan om bygglov för ridhus på Bodarp 9:21 och 9:22 - BMK-2018-354

 •   116

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad på Tränsen 5 - BMK-2018-380

 •   117

  Ansökan om bygglov för enbostadshus på Lilla Beddinge 24:9 - BMK-2018-154

 •   118

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av kombinerad restaurang och växthus på Skegrie 41:1 - BMK-2018-384

 •   119

  Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus på Grönby 42:1 - PL-2018-20

 •   120

  Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på Hemmesdynge 7:2 - PL-2018-22

 •   121

  Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus på Östra Torp 5:16 - PL-2018-23

 •   122

  Detaljplan för Malörten 1 mfl DP 221 - PL-2016-14

 •   123

  Detaljplan Dp 200 för Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 "Gröningen" Beddingestrand - 2014PB0113

 •   124

  Begäran om uppdrag planprogram för Västra Sjöstaden - PL-2018-38

 •   125

  Begäran om planbesked för Innerstaden 6:95 - PL-2018-30

 •   126

  Begäran om planbesked Maglarp 57:69, 57:54 och 57:71 - PL-2018-31

 •   127

  Begäran om planbesked Östervång 1:78 och 1:83 - PL-2018-21

 •   128

  Rapportering av representation, kurser och konferenser hos SBN/SBF 2018 - ST-2018-9

 •   129

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2018

 •   130

  Rapporter, informationer i SBN 2018

 •   131

  Information provtagning livsmedel

 •   132

  Information miljözoner

 •   133

  Beredskapsplan för livsmedel och dricksvatten - MH-2017-982

 •   134

  Planprogram i Smyge

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.