Hoppa över navigering
 •   1

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   2

  Verksamhetsplan 2020 för Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2019-73

 •   3

  Delegationsordning Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2019-1

 •   4

  Dataskyddsombud för Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2019-74

 •   5

  Föreläggande med löpande vite gällande Beddingestrand 1:73 - MH-2017-1524

 •   6

  Dispens från strandskydd för fällning av döda almar på Östra Torp 20:38 - MH-2019-1451

 •   7

  Ansökan om rivningslov för byggnad på Herkules 29 - BMK-2019-1497

 •   8

  Ansökan om förhandsbesked för uppförande av 2 parhus på Skegrie 47:3 - PL-2019-62

 •   9

  Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus på Västra Torp 31:8 - PL-2019-72

 •   10

  Detaljplan för del av Västra Torp 7:18 "Böste västra" DP 252 - PL-2019-51

 •   11

  Detaljplan för del av Kyrkoköpinge 16:3 mfl "Östra ringvägen" DP 246 - PL-2017-111

 •   12

  Detaljplan för del av Öster Jär 1:7 mfl "Östra hamninfarten" DP 247 - PL-2018-35

 •   13

  Ändring av detaljplan för del av stadsplan A0 DP 253 - PL-2019-47

 •   14

  Projektplan och begäran om medel för arbetet med tematiskt tillägg till Trelleborgs översiktsplaner för hantering av stigande hav och översvämningar - PL-2019-98

 •   15

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2020

 •   16

  Information genomgång detaljplaneprocessen

 •   17

  Rapporter, informationer i SBN 2020

 •   18

  Information Detaljplan för Bollen 2 mfl "Förskola och Allén" DP 242 - PL-2018-12

 •   19

  Remiss Motion Anlägg cykelvägar med enkla alléer - ST-2019-72

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.