Hoppa över navigering
 •   82

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   83

  Ansökan om bostadsanpassningsbidrag på Östra Skolan 25 - BYG-2023-154

 •   84

  Överträdelse av plan- och bygglagen på Kullagrundet 13 - BYG-2022-493

 •   85

  Överträdelse av plan- och bygglagen på Västervång 2:25 - BYG-2023-113

 •   86

  Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av enbostadshus på Kontoristen 4 - BYG-2023-145

 •   87

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med tillhörande komplementbyggnad på Västra Torp 11:33 - BYG-2023-33

 •   88

  Ansökan om bygglov för yttre ändring på Vemmerlöv 12:7 - BYG-2023-63

 •   89

  Ansökan om bygglov för ett flerbostadshus samt en förrådsbyggnad på Lilla Beddinge 35:117 - BYG-2022-148

 •   90

  Ansökan om bygglov för två flerbostadshus samt två förrådsbyggnader på Lilla Beddinge 35:122 - BYG-2022-146

 •   91

  Ansökan om bygglov för fasadändring och tillbyggnad på Herkules 33 - BYG-2022-470

 •   92

  Ansökan om tidsbegränsat bygglov för vindkraftverk söder om Innerstaden 6:89 - BYG-2022-108

 •   93

  Begäran om planbesked för Östra Torp 5:3 - PL-2023-7

 •   94

  Hävande av detaljplan för del av byggnadsplan inom Lilla Beddinge, Tullstorps och Östra Vemmenhögs socknar, Stora Beddinge 19:9 DP 300 - PL-2023-7

 •   95

  Hävande av detaljplan för del av Lilla Alstad 5:42 mfl ”Tegelberga Golfbana” DP 298 - PL-2022-68

 •   96

  Detaljplan för del av Lilla Beddinge 24:1 DP 256 - PL-2021-50

 •   97

  Detaljplan för Ardennern 1 mfl ”Business Center Trelleborg ” DP 283 - PL-2021-37

 •   98

  Föreläggande om skyddsåtgärder för anmäld vindkraftspark på Innerstaden 6:89 - MH-2022-2593

 •   99

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2023 - ST-2023-2

 •   100

  Rapporter, informationer i SBN 2023

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.