Hoppa över navigering
 •   108

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   109

  Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2018 - ST-2019-40

 •   110

  Överträdelse av plan- och bygglagen (2010:900) på Lavendeln 17 - BMK-2019-152

 •   111

  Ansökan om rivningslov för att riva två magasinhus på Västrebro 3 - BMK-2019-582

 •   112

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Stävesjö 2:2 - BMK-2019-580

 •   113

  Ansökan om bygglov för fasadändring på Krikonet 2 - BMK-2019-328

 •   114

  Ansökan om bygglov för nybyggnation av enbostadshus på Äspö 10:18 - BMK-2019-520

 •   115

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad på Målaren 1 - BMK-2019-20

 •   116

  Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av småhus på Fru Alstad 37:2 - PL-2019-36

 •   117

  Planprioriteringar hösten 2019 - PL-2019-60

 •   118

  Begäran om planbesked för Östra Torp 20:39 mfl - PL-2019-37

 •   119

  Begäran om planbesked för Hedplanen 24 - PL-2019-29

 •   120

  Begäran om planbesked för Haren 32 - PL-2019-33

 •   121

  Begäran om planbesked för Bocken 6 - PL-2019-32

 •   122

  Detaljplan för Hjorten 14 DP 253 - PL-2019-47

 •   123

  Detaljplan för del av Östervång 1:83 mfl "Bovieran" DP 245 - PL-2018-21

 •   124

  Detaljplan Ändring för del av Stadsplan för Pilevallsskolan 1 mfl (A 185) för del av Köpingeskolan 1, DP254 - PL-2019-54

 •   125

  Nytt kvartersnamn DP 240 Kyrkoköpinge 20:46 mfl "Allmogevägen" - PL-2019-57

 •   126

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2019 - ST-2019-10

 •   127

  Rapporter, informationer i SBN 2019 - ST-2019-11

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.