Hoppa över navigering
 •   141

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   142

  Bemyndigande till Skurups kommun att vara tillsynsmyndighet utifrån miljöbalken för kvarteret Badhuset i Trelleborg - MH-2021-91

 •   143

  Ansökan om dispens från strandskydd för uppförande av transformatorstation på Lilla Beddinge 30:2 - MH-2021-1308

 •   144

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad på Skegrie 6:11 - BMK-2021-682

 •   145

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Östra Torp 6:210 - BMK-2021-496

 •   146

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad på Stora Beddinge 65:53 - BMK-2021-692

 •   147

  Ansökan om bygglov för flerbostadshus med tillhörande gårdsbyggnad på Bildsnidaren 2 samt gårdsbyggnader (miljöhus) på Bildsnidaren 1 - BMK-2021-642

 •   148

  Ansökan om bygglov för komplementbyggnad på Skatan 7 - BMK-2021-410

 •   149

  Ansökan om bygglov för ändrad användning på Lilla Isie 4:1 - BMK-2021-706

 •   150

  Ansökan om bygglov för ändrad användning på Ugglarp 1:30 - BMK-2021-498

 •   151

  Ansökan om förhandsbesked för två enbostadshus på Maglarp 55:11 - PL-2021-38

 •   152

  Ansökan om förhandsbesked för Maglarp 3:2 mfl - PL-2021-31

 •   153

  Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på Östra Torp 6:222 - PL-2021-32

 •   154

  Ansökan om förhandsbesked för två enbostadshus på Östra Torp 6:178 - PL-2021-41

 •   155

  Begäran om planbesked för fastighet Getingen 1 - PL-2021-55

 •   156

  Detaljplan för Gislöv 81:1 DP 270 - PL-2021-58

 •   157

  Detaljplan för del av Dalköpinge 2:1 "Kriminalvårdsanstalt" DP 269 - PL-2020-51

 •   158

  Detaljplan för Signalen 19 mfl "Gasverket" DP 234 - PL-2018-15

 •   159

  Detaljplan för Östra Torp 5:17 "Smygehuk Fyr" DP 257 - PL-2019-65

 •   160

  Ändring av detaljplan Stadsplan A 152 för Högalid 63 "Högalids förskola" ÄDP 274 - PL-2020-52

 •   161

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2021

 •   162

  Rapporter, informationer i SBN 2021

 •   163

  Yttrande i Mark- och miljödomstolens mål nr P 3237-21 gällande överklagande av Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2021-05-20 dnr 403-5540-2021 och 403-5537-2021

 •   164

  Digitalt nämndsammanträde

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.