Hoppa över navigering
 •   59

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   60

  Delegationsordning för Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2020-7

 •   61

  Yttrande över remiss Strategi för social hållbarhet - ST-2019-75

 •   62

  Projektplan för revidering av miljömål - PL-2020-13

 •   63

  Ansökan om dispens från strandskydd för grillplats, sittgrupp, informationsskyltar, lekyta på Östra Torp 20:21 - MH-2020-133

 •   64

  Avslag serveringstillstånd Harmony - MH 2019/791

 •   65

  Avslag tobakstillstånd Albasra Market - MH 2019/709

 •   66

  Avslag tobakstillstånd Maab Butik - MH 2019/617

 •   67

  Användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde på Fuglie 8:2 - MH-2020-131

 •   68

  Användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde på Fuglie 22:10 och 40:2 - MH-2020-129

 •   69

  Användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde på Hammarlöv 41:5 - MH-2020-143

 •   70

  Användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde på Vemmerlöv 17:1 och 12:1 - MH-2019-1511

 •   71

  Användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde på Västra Värlinge 2:3 - MH-2020-128

 •   72

  Användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde på Östra Värlinge 5:1 och Västra Värlinge 13:3 - MH-2020-119

 •   73

  Användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde på Östra Värlinge 8:3-4, 8:8 och Vemmerlöv 10:1 - MH-2020-132

 •   74

  Användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde på LIlla Jordberga 4:46 och Brönnestad 16:6 - MH-2020-138

 •   75

  Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på Stora Beddinge 19:16 - PL-2019-86

 •   76

  Ansökan om förhandsbesked för avstyckning och uppförande av ett enbostadshus på Kyrkoköpinge 4:40 - PL-2020-4

 •   77

  Begäran om planbesked för Fuglie 21:44 mfl - PL-2019-96

 •   78

  Begäran om planbesked för Dalköpinge 2:1 - PL-2019-97

 •   79

  Ändring av detaljplan Stadsplan för Trelleborgs stad (A0) för fastigheten Haren 32, DP 265 - PL-2019-95

 •   80

  Ändring av detaljplan Stadsplan för Trelleborgs Stad (A0) för fastigheten Bocken 6, DP 266 - PL-2019-96

 •   81

  Begäran om att avsluta arbetet med planprogrammet för Västra Verksamhetsområdet - PL-2015-24

 •   82

  Nya gatu- och kvartersnamn DP 245 del av Östervång 1:83 mfl "Bovieran" - PL-2020-17

 •   83

  Överträdelse av plan- och bygglagen på Kloster 2 - BMK-2017-683

 •   84

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på Lilla Beddinge 24:175 - BMK-2019-1528

 •   85

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och mur på Ugglarp 8:56 - BMK-2020-76

 •   86

  Ansökan om förlängning av tidsbegränsat lov för bygglov för uppställning av skolpaviljonger på Kattebäck 3 - BMK-2019-1554

 •   87

  Ansökan om bygglov för nybyggnation på Bodarp 9:38 - BMK-2020-109

 •   88

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Hemmesdynge 33:1 och 32:1 - BMK-2020-88

 •   89

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2020

 •   90

  Information från förvaltningens klimatstrateg

 •   91

  Rapporter, informationer i SBN 2020

 •   92

  Ersättning Västra Torp 55:10 - BMK-2020-249

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.