Hoppa över navigering
 •   21

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   22

  Årsanalys 2020 Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2021-2

 •   23

  Lokalrevision 2021 Samhällsbyggnadsförvaltningen - ST-2020-46

 •   24

  Analys och åtgärdsförslag efter SCB's medborgarundersökning - ST-2020-40

 •   25

  Verksamhetsplan Räddningstjänsten 2021 - RTJ-2021-3

 •   26

  Verksamhetsplan Miljö 2021 - MH-2021-123

 •   27

  Verksamhetsplan Plan 2021 - PL-2021-5

 •   28

  Riktlinjer för Trelleborgs stads siluett - PL-2020-76

 •   29

  Begäran om ändrade bullervillkor för vindkraftsanläggning på Hemmesdynge 12:1 - MH-2021-69

 •   30

  Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd - MH-2020-1978

 •   31

  Ansökan om dispens inom strandskyddsområde för rensning av stränder, fastigheterna Maglarp 24:2, 16:2 m fl - MH-2021-26

 •   32

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad på Stora Beddinge 65:13 - BMK-2020-499

 •   33

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad och fasadändring på Centralstationen 1 och Innerstaden 6:89 - BMK-2020-1451

 •   34

  Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus på Sjörup 5:14 - PL-2020-92

 •   35

  Ansökan om förhandsbesked för småhus på Gylle 3:5 - PL-2020-96

 •   36

  Begäran om planbesked för Dalköpinge 2:1 mfl "BCT" - PL-2020-103

 •   37

  Detaljplan för del av Skegrie 43:7 "Torvängen" DP 235 - PL-2020-14

 •   38

  Detaljplan för del av Mellanköpinge 13:23 "Rugbyplanen" DP 267 - PL-2020-15

 •   39

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2021

 •   40

  Rapporter, informationer i SBN 2021

 •   41

  Digitalt nämndsammanträde

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.