Hoppa över navigering
 •   246

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   247

  Delårsrapport 2, 2020 Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2020-33

 •   248

  Samhällsbyggnadspriset 2020 - ST-2020-32

 •   249

  Dispens från strandskydd för uppförande av hönsgård på Böste 8:6 - MH-2020-1765

 •   250

  Föreläggande om skyddsåtgärder för anmäld vindkraftspark på Jordberga 1:6 - MH-2020-532

 •   251

  Ansökan om bygglov för tre vindkraftverk på Jordberga 1:6 och Källstorp 6:5 - BMK-2020-394

 •   252

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av hamnkontor och servicebyggnad på Innerstaden 6:89 - BMK-2020-888

 •   253

  Ansökan om bygglov för ändrad användning på Klagstorp 13:3 - BMK-2020-933

 •   254

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, gäststuga och garage på Gislöv 65:11 - BMK-2020-845

 •   255

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad på Violen 9 - BMK-2020-801

 •   256

  Överträdelse av plan- och bygglagen på Triangeln 30 - BMK-2019-458

 •   257

  Ansökan om förhandsbesked för två enbostadshus på Skegrie 6:83 - PL-2020-61

 •   258

  Begäran om planbesked för del av Dalköpinge 2:1 - PL-2020-71

 •   259

  Detaljplan för Kiosken 1 mfl DP 241 - PL-2017-55

 •   260

  Detaljplan för del av Innerstaden 3:77 "Kvarteret Alsingehejdan" DP 275 - PL-2020-50

 •   261

  Detaljplan för Stuckatören 1 mfl DP 223 - PL-2018-102

 •   262

  Nytt gatunamn DP 242, Bollen 2 mfl - PL-2020-69

 •   263

  Planprioriteringar 2020 - PL-2020-75

 •   264

  Information om kulturmiljöprogrammet

 •   265

  Information om uppsökande miljötillsyn

 •   266

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2020

 •   267

  Rapporter, informationer i SBN 2020

 •   268

  Överklagan av domslut gällande förhandsbesked på Karpen 8 - PL-2019-55

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.