Hoppa över navigering
 •   107

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   108

  Delårsrapport 1 2023 Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2023-35

 •   109

  Föreläggande med vite på fastigheten Fuglie 7:5 - MH-2022-1349

 •   110

  Beslut om varning enligt Alkohollagen - MH-2022-2689

 •   111

  Ansökan om bostadsanpassningsbidrag på Lagret 3 - BYG-2023-210

 •   112

  Ansökan om bostadsanpassningsbidrag på Delfinen 52 - BYG-2023-354

 •   113

  Överträdelse av plan- och bygglagen på Lilla Beddinge 35:118 - BYG-2023-299

 •   114

  Ansökan om bygglov för ändrad användning av Telinska magasinet på Herkules 33 - BYG-2023-220

 •   115

  Ansökan om tidsbegränsat bygglov för vätgasstation och parkering på Maglarp 28:20 - BYG-2023-228

 •   116

  Ansökan om tidsbegränsat bygglov om 5 år för restaurang på fastigheten Macken 1 - BYG-2023-261

 •   117

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, miljöhus, mur och plank på Vesslan 6 - BYG-2023-99

 •   118

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad på Äspö 10:15 - BYG-2023-189

 •   119

  Yttrande i Mark- och miljööverdomstolens mål nr P2006-26 gällande bygglov vindkraftverk på Jordberga 1:6 och Källstorp 6:5 - BMK-2020-394

 •   120

  Begäran om planbesked för Maglarp 28:20 mfl - PL-2023-8

 •   121

  Planprogram för Sjöstaden i Trelleborg - PL-2021-76

 •   122

  Detaljplan för Ståstorp 3:1 mfl ”Ståstorp och Sysav” DP 249 - PL-2019-31

 •   123

  Detaljplan för del av Västervång 2:25 ”Västra ringvägen” DP 290 - PL-2022-2

 •   124

  Detaljplan för del av Valfisken Större 45 ”Valen” DP 285 - PL-2021-27

 •   125

  Detaljplan för Skarpskytten 3 "Skyttsgården" DP 276 - PL-2020-84

 •   126

  Ändring av detaljplan för Skatan 7 DP 302 - PL-2022-83

 •   127

  Detaljplan för Kloster 12 mfl DP 251 - PL-2020-36

 •   128

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2023 - ST-2023-2

 •   129

  Rapporter, informationer i SBN 2023

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.