Hoppa över navigering
 •   130

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   131

  Budgetförslag 2024-2026 Samhällsbyggnadsförvaltningen - ST-2023-50

 •   132

  Räddningstjänstens taxa per timme vid myndighetsutövande - RTJ-2023-8

 •   133

  Räddningstjänstens avgifter kopplat till automatiska brandlarm - RTJ-2023-10

 •   134

  Revidering av taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel inom Trelleborgs kommun - MH-2023-1528

 •   135

  Ny taxa Geodataavdelningen - GEO-2023-155

 •   136

  Undantag från kravet att tillgängliggöra särskilt värdefulla dataset avgiftsfritt - GEO-2023-169

 •   137

  Nya vägnamn DP 252 Västra Torp 7:18 "Böste västra" - PL-2023-25

 •   138

  Detaljplan för Gislöv 16:35 ”Södra Gislöv” DP 291 - PL-2023-27

 •   139

  Detaljplan för Badhuset 5 mfl "Kv Badhuset" DP 263 - PL-2020-02

 •   140

  Hävande av detaljplan för del av byggnadsplan inom Lilla Beddinge, Tullstorps och Östra Vemmenhögs socknar, Stora Beddinge 19:9 DP 300 - PL-2023-7

 •   141

  Detaljplan för del av Bogsprötet 3 mfl "Etapp väst" DP 281 - Dnr PL-2020-118

 •   142

  Yttrande över ansökan om tillstånd till fortsatt och ändrad verksamhet vid Östervångsverket, Östervång 2:77 och 2:6 - MH-2023-116

 •   143

  Ansökan om bostadsanpassningsbidrag på Boktryckaren 1 - BYG-2023-471

 •   144

  Överträdelse av plan- och bygglagen på Önnarp 24:44 - BYG-2022-387

 •   145

  Överträdelse av plan- och bygglagen på Östervång 1:92 för underlåtelse att avetablera och återställa efter tillfälligt bygglov för förskola - BYG-2023-536

 •   146

  Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på Gislöv 13:4 - BMK-2023-320

 •   147

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Gislöv 53:16 - BMK-2022-332

 •   148

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2023 - ST-2023-2

 •   149

  Rapporter, informationer i SBN 2023

 •   150

  Initiativärende Information om tillfälliga bygglov - BYG-2023-564

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.