Hoppa över navigering
 •   161

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   162

  Information från miljöavdelningen

 •   163

  Tobaksfria nikotinprodukter (SFS 2022:1257) - MH-2022-1640

 •   164

  Taxa enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter - MH-2022-1106

 •   165

  Ändring i delegationsordningen för Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2022-28

 •   166

  Komplettering av överklagan av Mark- och miljödomstolens dom i mål nr M 6268-21, 2022-06-01, gällande Grönby 9:12 - MH-2021-936

 •   167

  Föreläggande om att omhänderta avfall inom Persåker 9 - MH-2021-1422

 •   168

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten från Önnarp 24:81 - MH-2013-862

 •   169

  Uppdrag att ändra detaljplan för Stora Beddinge 19:9 - PL-2022-63

 •   170

  Ansökan om dispens från strandskydd för tomtplatsavgränsning gällande tillbyggnad på befintligt bostadshus på Lilla Beddinge 10:2 - BMK-2022-637

 •   171

  Ansökan om bygglov för solceller på Västra Virestad 12:31 - BYG-2022-25

 •   172

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad på Lagret 2 - BMK-2022-517

 •   173

  Ansökan om bygglov för nybyggnation på Stora Beddinge 19:9 - BMK-2021-882

 •   174

  Yttrande i Mark- och miljööverdomstolens mål nr P2006-26 gällande bygglov vindkraftverk på Jordberga 1:6 och Källstorp 6:5 - BMK-2020-394

 •   175

  Ansökan om rivningslov för samtliga byggnader på Vesslan 6 - BMK-2022-635

 •   176

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad på Nyhejdan 1 - BMK-2022-406

 •   177

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad på Midgård 3 - BMK-2022-378

 •   178

  Ansökan om rivningslov för byggnader, biutrymmen och plank på Blyger 4 och Blyger 10 - BMK-2022-466

 •   179

  Ansökan om rivningslov för byggnader, biutrymmen och plank på Blyger 5 - BMK-2022-467

 •   180

  Ansökan om rivningslov för byggnader, biutrymmen och plank på Snövit 2 - BMK-2022-470

 •   181

  Ansökan om rivningslov för byggnader, biutrymmen och plank på Snövit 3 - BMK-2022-469

 •   182

  Ansökan om rivningslov för byggnader, biutrymmen och plank på Snövit 4 - BMK-2022-468

 •   183

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad, garage, på Gylle 1:52 - BMK-2022-424

 •   184

  Ansökan om bygglov för ändrad användning på Näsbyholm 2:1 - BMK-2022-389

 •   185

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med tillhörande komplementbyggnad på Skegrie 47:5 - BMK-2022-417

 •   186

  Ansökan om bygglov för yttre ändring på Grönby 4:100 - BMK-2022-641

 •   187

  Skyltprogram för Trelleborg - PL-2020-42

 •   188

  Information om bildande av naturreservat vid Dalköpinge

 •   189

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2022

 •   190

  Rapporter, informationer i SBN 2022

 •   191

  Uppdrag att ta fram riktlinjer för solceller i Trelleborgs kommun

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.