Hoppa över navigering
 •   193

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   194

  Investerings- och exploateringsplan Samhällsbyggnadsnämnden 2019-2023 - ST-2017-56

 •   195

  Förslag till budget 2018-2020 Samhällsbyggnadsnämnden samt Analys av förslag till budget 2018-2020 - ST-2017-60

 •   196

  Effektmål verksamhetsåret 2018 - ST-2017-59

 •   197

  Verksamhetsplan 2018 Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2017-

 •   198

  Detaljplan för del av Herkules 29 mfl "Kv Herkules Västra" DP 220 - PL-2016-13

 •   199

  Framtidens Trelleborg - Översiktsplan för orter och landsbygd 2028 - PL-2017-60

 •   200

  Remiss Utställning av förslag till revidering Översiktsplan för Malmö - ST-2017-61

 •   201

  Planprogram för Övre och Stadsparkskvarteren - PL-2015-31

 •   202

  Begäran om planbesked för Signalen 19 och 20 - PL-2017-67, PL-2017-38

 •   203

  Västervång 2:25 mfl (Västervång norra nordväst) Förslag att avbryta det fortsatta planarbetet - PL-2017-39

 •   204

  Alstad 11:5 (söder om skolan) Förslag att avbryta det fortsatta planarbetet - PL-2013-88

 •   205

  Samhällsbyggnadspriset 2017 - ST-2017-63

 •   206

  Parkeringsstrategi Trelleborgs kommun 2017-2025 - PB-2013-681

 •   207

  Information om Europan tävlingen i projekt Kuststad 2025

 •   208

  Ansökan om förhandsbesked för komplementbyggnad på Fru Alstad 32:37 - PL-2017-41

 •   209

  Ansökan om förhandsbesked för två enbostadshus på Maglarp 16:6 - PL-2017-62

 •   210

  Ansökan om förhandsbesked för bostad på Västra Torp 4:8 - PL-2017-37

 •   211

  Ansökan om förhandsbesked för två enbostadshus på Fuglie 5:8 - PL-2017-44

 •   212

  Ansökan om tidsbegränsat bygglov i 10 år för tränings- och klubblokal på Trävaran 10 - BMK-2017-317

 •   213

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad på Västra Torp 8:12 - BMK-2017-695

 •   214

  Ansökan om bygglov för komplementbyggnad på Garvaren 5 - BMK-2016-1177

 •   215

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Fuglie 21:54 - BMK-2017-645

 •   216

  Ansökan om bygglov för maskinhall på Västra Alstad 16:1 - BMK-2017-674

 •   217

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad på fastigheten Gräsanden 3 - BMK-2017-721

 •   218

  Ansökan om bygglov för komplementbyggnad och uppförande av mur på Granen 9 - BMK-2017-740

 •   219

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad på Stighs By 15 - BMK-2017-765

 •   220

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad på Kassören 3 - BMK-2017-880

 •   221

  Överträdelse av plan- och byggförordningen på Styrkan 8 - BMK-2017-970

 •   222

  Rivningsföreläggande angående byggnader på Stävesjö 2:1 - BMK-2015-1502

 •   223

  Föreläggande på Kråkvinkeln 13 - BMK-2017-985

 •   224

  Överträdelse av plan- och bygglagen på Trävaran 10 (utan startbesked) - BMK-2016-5883

 •   225

  Överträdelse av plan- och bygglagen på Trävaran 10 (utan slutbesked) - BMK-2016-5883

 •   226

  Ändring i taxa för prövning och tillsyn baserad på riskbedömning av kommunens miljöfarliga verksamheter och hälsoskyddsverksamheter - MH-2017-1304

 •   227

  Revidering av taxa för Trelleborgs kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen - MH-2017-1353

 •   228

  Granskning av livsmedels- miljö- och hälsoskyddstillsynen - revisionsrapport - MH-2017-1036

 •   229

  Rapportering av representation, kurser och konferenser hos SBN/SBF 2017

 •   230

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2017

 •   231

  Rapporter, informationer i SBN 2017

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.