Hoppa över navigering
 •   49

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   50

  Information från Räddningstjänsten

 •   51

  Ombudgetering av investering på Trygghetens Hus - ST-2022-14

 •   52

  Teknisk justering till Verksamhetsplan 2022 Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2021-78

 •   53

  Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt likabehandling 2021 för Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2022-15

 •   54

  Uppföljning av Intern kontrollplan för 2021 Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2020-34

 •   55

  Yttrande över Remiss Näringslivsstrategi 2022-2030 - ST-2022-8

 •   56

  Ansökan om dispens från strandskydd för konstverksutställning på S:8, Pärlskogen - MH-2022-395

 •   57

  Remissyttrande över Gasum AB's ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet på Lilla Jordberga 4:49, LST ärende 551-17711-2020 - MH-2021-3061

 •   58

  Ansökan om bygglov för nybyggnad enbostadshus på Stora Beddinge 53:13 - BMK-2022-46

 •   59

  Ansökan om bygglov för att inreda ytterligare bostad på Bodarp 9:40 - BMK-2021-1289

 •   60

  Ansökan om förhandsbesked för Stora Slågarp 2:1 - PL-2021-97

 •   61

  Detaljplan för Kiosken 1 mfl DP 292 - PL-2022-1

 •   62

  Ändring av detaljplan för kvarteret Mjälan DP 287 - PL-2021-85

 •   63

  Ändring av detaljplan för stadsplan Trelleborg Stad A 64 för fastigheten Gravströmmen 2 DP 286 - PL-2021-51

 •   64

  Detaljplan för del av Väster Jär 3:4 DP 261 - PL-2020-100

 •   65

  Nya gatunamn DP 269, Dalköpinge 2:1 Kriminalvårdsanläggningen - PL-2022-6

 •   66

  Nytt vägnamn Västra Värlinge 18:1 - PL-2022-7

 •   67

  Nytt gatunamn Skegrie 18:3 - PL-2022-8

 •   68

  Nytt vägnamn DP 248, Skegrie 18:5 mfl - PL-2022-9

 •   69

  Nytt vägnamn DP 235, Skegrie 43:7 - PL-2022-10

 •   70

  Nytt vägnamn DP 169 Smygehamn, Östra Torp 6:66 - PL-2022-11

 •   71

  Information livsmedelskontroll - projekt frityroljor och allergener 2021

 •   72

  Information om strandskyddstillsyn under 2021

 •   73

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2022

 •   74

  Rapporter, informationer i SBN 2022

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.