Hoppa över navigering
 •   201

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   202

  Effektmål 2020 - 2023 för Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2019-60

 •   203

  Beslutsattestanter inom Samhällsbyggnadsnämnden från och med 2020-01-01 - ST-2019-63

 •   204

  Delegationsordning Samhällsbyggnadsnämnden 2019 - ST-2019-1

 •   205

  Intern kontrollplan 2020 för Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2019-70

 •   206

  Övertagande av tillsyn från Länsstyrelsen Skåne på Simlinge 2:3 - MH-2019-946

 •   207

  Remiss Fördjupad översiktsplan Trelleborgs stad 2035 - ST-2019-50

 •   208

  Stadsmiljöprogram - PL-2018-72

 •   209

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus på Östra Torp 6:80 - BMK-2018-955

 •   210

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad på Smyge 12:1 - BMK-2019-1139

 •   211

  Ansökan om bygglov för flytt av mast (rivning och nybyggnad) på Mellanköpinge 13:12 - BMK-2019-1051

 •   212

  Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus och garage på Grönby 25:10 - PL-2019-81

 •   213

  Detaljplan för del av Östervång 1:83 mfl "Bovieran" DP 245 - PL-2018-21

 •   214

  Ändring av detaljplan för Stadsplan (A 185) Pilevallsskolan 1 mfl DP 254 - PL-2019-54

 •   215

  Detaljplan för del av Västervång 2:25 "Västra Gränstorp" DP 259 - PL-2019-69

 •   216

  Detaljplan för del av Västervång 2:25 mfl "Västervång Ost" DP 233 - PL-2019-73

 •   217

  Nya gatu- och kvartersnamn DP 259 del av Västervång 2:25 "Västra Gränstorp" - PL-2019-91

 •   218

  Nya gatu- och kvartersnamn DP 233 del av Västervång 2:25 "Västervång Ost" - PL-2019-92

 •   219

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2019 - ST-2019-10

 •   220

  Rapporter, informationer i SBN 2019 - ST-2019-11

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.