Hoppa över navigering
 •   26

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   27

  Dispens från strandskydd för borttagande av vresros på Serresjö 2:61 - MH-2018-1551

 •   28

  Redovisning av ärendets gång och yttrande till JO enligt JO dnr 6190-2018 gällande tillsynsärende på Grönby 4:101 - BMK-2016-4698

 •   29

  Ansökan om bygglov för flerbostadshus på Haren 32 - BMK-2018-1308

 •   30

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad på Doppingen 1 - BMK-2018-1277

 •   31

  Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad på Romulus 7 - BMK-2018-953

 •   32

  Ansökan om bygglov för kommunikationsmast på Östra Torp 39:1 - BMK-2018-1387

 •   33

  Ansökan om rivningslov för del av industribyggnad på Orion 8 - BMK-2018-842

 •   34

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad av uterum på Stora Beddinge 14:76 - BMK-2019-2

 •   35

  Nytt gatunamn DP 179 Västervång 2:25 mfl "Trygghetens Hus" - PL-2019-13

 •   36

  Begäran om medel för att täcka kostnader för arbetet med fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad 2028 - PL-2017-117

 •   37

  Begäran om planbesked för del av Innerstaden 6:89 mfl - PL-2018-97

 •   38

  Begäran om planbesked för Ståstorp 2:3 mfl - PL-2018-103

 •   39

  Detaljplan för Kyrkoköpinge 20:46 mfl "Allmogevägen" DP 240 - PL-2017-104

 •   40

  Godkännande av Planprogram inklusive samrådsredogörelse för Östra ringvägen samt Östra hamninfarten inklusive incheckning - PL-2018-34

 •   41

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2019 - ST-2019-10

 •   42

  Rapporter, informationer i SBN 2019 - ST-2019-11

 •   43

  Information om detaljplan för Innerstaden 3:77 mfl "Övre och Stadsparken" DP 243 - PL-2018-11

 •   44

  Information DP Kiosken 1 mfl - PL-2017-55

 •   45

  Information Förbud att ta emot avfall och massor på Grönby 9:12

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.