Hoppa över navigering
 •   12

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   13

  Delegationsordning Samhällsbyggnadsnämnden revidering - ST-2017-34

 •   14

  Äskande om ombudgetering projekt Bostadsförsörjningsprogram - ST-2018-5

 •   15

  Äskande om ombudgetering projekt Västra Verksamhetsområdet - ST-2018-6

 •   16

  Barnbokslut 2017 - ST-2018-8

 •   17

  Uppföljning av 2017 års interna kontroll för Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2016-96

 •   18

  Årsanalys 2017 Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2018-15

 •   19

  Information KOMPIS projekt sydkustens havsområde, slutrapportering

 •   20

  Information om kontroll kebabhantering

 •   21

  Beslut om föreläggande enligt miljöbalken gällande otillräcklig inomhusmiljö inom Högalid 63, Högalids förskola - MH-2017-42

 •   22

  Remiss Regelverk för hållbar dagvattenhantering - ST-2017-78

 •   23

  Remiss Landsbygdsstrategi för Trelleborgs kommun - ST-2017-77

 •   24

  Detaljplan för del av Västra Värlinge S:5 mfl "Västra Värlingevägen" Skegrie DP 222 - PL-2016-15

 •   25

  Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus med tillhörande garage på Västra Torp 2:9 - PL-2017-105

 •   26

  Ansökan om bygglov för komplementbyggnad på Klörup 15:24 - BMK-2017-893

 •   27

  Ansökan om bygglov för telemast på Östra Torp 39:1 - BMK-2017-1347

 •   28

  Ansökan om bygglov för komplementbyggnad på Lilla Beddinge 1:16 - BMK-2017-1304

 •   29

  Ansökan om bygglov för komplementbyggnad på Anderslöv 15:20 - BMK-2017-1061

 •   30

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Mellanköpinge 1:17 - BMK-2017-988

 •   31

  Rapportering av representation, kurser och konferenser hos SBN/SBF 2017 - ST-2017-8

 •   32

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2018

 •   33

  Rapporter, informationer i SBN 2018

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.