Hoppa över navigering
 •   75

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   76

  Information om medarbetarundersökning

 •   77

  Val i Namnkommittén för namngivning av gatunamn och kvartersnamn - ST-2022-26

 •   78

  Ändring i delegationsordningen för Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2022-28

 •   79

  Vägledning för handläggning av ansökan/anmälan om spridning av bekämpningsmedel på kommunens mark - MH-2021-177

 •   80

  Ansökan om bygglov för parkering på Östervång 2:5 - BMK-2021-1543

 •   81

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Äspö 10:15 - BMK-2021-1540

 •   82

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med tillhörande komplementbyggnad och stall på Stora Beddinge 19:16 - BMK-2021-1367

 •   83

  Ansökan om bygglov för ändrad användning på Slättarp 3:7 - BMK-2022-15

 •   84

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Fru Alstad 20:12 - BMK-2021-1450

 •   85

  Ansökan om rivning av befintliga byggnader samt bygglov för enbostadshus och garage på Fru Alstad 20:13 - BMK-2021-1451

 •   86

  Beslut om avgift för marklov (trädfällning) på Lilla Beddinge 64:14 - BMK-2022-132

 •   87

  Ansökan om bygglov för nybyggnation på Stora Beddinge 19:9 - BMK-2021-882

 •   88

  Beslut om nedsättning av avgift för ansökan om bygglov för miljöhus och cykelskjul på Spaljén 1 - BMK-2021-1392

 •   89

  Begäran om planbesked för Skatan 7 - PL-2021-78

 •   90

  Detaljplan för Kiosken 1 mfl DP 292 - PL-2022-1

 •   91

  Information tillsynsprojekt hästgårdar 2021

 •   92

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2022

 •   93

  Rapporter, informationer i SBN 2022

 •   94

  Yttrande till Länsstyrelsen gällande förhandsbesked Västra Virestad 12:19 - PL-2021-100

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.