Hoppa över navigering
 •   200

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   201

  Medborgarförslag om att bygga bostäder i Alstad - ST-2018-51

 •   202

  Medborgarförslag om att döpa gator till Axel Ebbes gata - ST-2018-50

 •   203

  Beslutsattestanter inom Samhällsbyggnadsnämnden från och med 2019-01-01 - ST-2018-71

 •   204

  Dispens från strandskydd för att byta ut två badbryggor mot en inom Östra Torp 43:1 - MH-2018-1355

 •   205

  Ansökan om tillbyggnad av lager på Orion 7 - BMK-2018-950

 •   206

  Ansökan om bygglov för nybyggnation av garage på Västra Torp 14:11 - BMK-2018-1110

 •   207

  Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av garage på Västra Torp 14:11 - BMK-2018-1111

 •   208

  Ansökan om förhandsbesked för två enbostadshus på Lilla Beddinge 27:3 - PL-2018-76

 •   209

  Detaljplan för del av Västervång 2:25 mfl "Västervång Nordost" DP 233 - PL-2018-4

 •   210

  Detaljplan för del av Västervång 2:25 mfl "Södra Gränstorp" DP 230 - PL-2015-48

 •   211

  Nytt vägnamn Maglarp S:14, väg 513 - PL-2018-71

 •   212

  Remiss Trafikplan för Trelleborgs kommun - ST-2018-68

 •   213

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2018

 •   214

  Rapporter, informationer i SBN 2018

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.