Hoppa över navigering
 •   42

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   43

  Äskande om ombudgetering - ST-2021-7

 •   44

  Uppföljning Intern kontrollplan 2020 för Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2019-70

 •   45

  Justering av livsmedelstaxan - MH-2021-330

 •   46

  Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen - MH-2020-2701

 •   47

  Ansökan om tillstånd till spridning av kemiska bekämpningsmedel på hårdgjorda ytor i gator i Trelleborg - MH-2021-51

 •   48

  Verksamhetsplan Bygglov och Geodata 2021 - BMK-2021-182

 •   49

  Ansökan om bygglov för uppställningsplats för husbilar på Lilla Alstad 3:39 - BMK-2020-1478

 •   50

  Ansökan om bygglov för mobilmast samt teknikbod på Dykaren 7 - BMK-2021-81

 •   51

  Ansökan om bygglov för ändrad användning på Hammarlöv 39:7 - BMK-2020-1518

 •   52

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad på Lilla Beddinge 1:29 - BMK-2021-85

 •   53

  Ansökan om bygglov för yttre ändring på Östra Torp 31:201 - BMK-2021-80

 •   54

  Ändring av detaljplan för Stadsplan A 66 Boktryckaren 1 och Bildsnidaren 1 DP 277 - PL-2020-110

 •   55

  Ändring av byggnadsplan 25 Maglarp 7:30 mfl DP 279 - PL-2020-107

 •   56

  Detaljplan för del av Innerstaden 6:95 "Tullkammaren" DP 244 - PL-2019-28

 •   57

  Detaljplan för Östra Torp 20:37 mfl "Smygehuks parkering" DP 258 - PL-2019-66

 •   58

  Detaljplan för del av Kyrkoköpinge 16:3 mfl "Östra ringvägen" DP 246 - PL-2017-111

 •   59

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2021

 •   60

  Rapporter, informationer i SBN 2021

 •   61

  Digitalt nämndsammanträde

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.