Hoppa över navigering
 •   64

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   65

  Detaljplan för Innerstaden 3:77 mfl "Övre och Stadsparken" DP 243 - PL-2018-11

 •   66

  Upphävande av riktlinjer för tillståndsprövning vid ansökan om yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel inom Trelleborgs kommuns vattenskyddsområden - MH-2019-436

 •   67

  Information om förbud att ta emot avfall och massor på Grönby 9:12 - MH-2018-1478

 •   68

  Begäran om planbesked för Maglarp 57:68 - PL-2019-22

 •   69

  Begäran om planbesked för Lilla Beddinge 23:2 - PL-2019-12

 •   70

  Begäran om planbesked för Östra Torp 5:17 - PL-2019-11

 •   71

  Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus på Böste 3:7 - PL-2019-14

 •   72

  Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus i ett plan på Anderslöv 1:62 - PL-2019-15

 •   73

  Nya gatunamn, kvartersnamn och platsnamn DP 230 del av Västervång 2:25 mfl "Södra Gränstorp" - PL-2019-34

 •   74

  Ansökan om rivningslov för ekonomibyggnad på Haglösa 14:13 - BMK-2019-156

 •   75

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad på Östra Torp 20:21 och 20:28 - BMK-2019-404

 •   76

  Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av café på Östra Torp 20:21 och 20:28 - BMK-2019-405

 •   77

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Tommarp 5:30 - BMK-2019-234

 •   78

  Överträdelse av plan- och bygglagen (2010:900) på Skegrie 42:2 - BMK-2019-180

 •   79

  Bemötande av anspråk på ersättning för nedlagd tid och utförda åtgärder i samband med tillsyn och bygglovsärende på Trävaran 10 - BMK-2018-335

 •   80

  Genomgång av GDPR dataskyddsförordning för Samhällsbyggnadsnämnden

 •   81

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2019 - ST-2019-10

 •   82

  Rapporter, informationer i SBN 2019 - ST-2019-11

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.