Hoppa över navigering
 •   62

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   63

  Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2020 samt likabehandling 2020 - ST-2021-32

 •   64

  Remiss Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd - MH-2021-219

 •   65

  Dispens från strandskydd för parkering på Östra Torp 20:39 - MH-2021-490

 •   66

  Ansökan om dispens från strandskydd för strandrensning inom från kuststräckan mellan förlängningen av Strandridaregatan öster om Sumpen fram till Albäcksåns utlopp - MH-2021-26

 •   67

  Ansökan om dispens från strandskydd för tomtplatsavgränsning för anläggande och uppförande av pool, poolhus, trädäck och carport på Lilla Beddinge 84:3 - MH-2021-26

 •   68

  Överträdelse av plan- och byggförordningen på Trailern 11 - BMK-2020-1209

 •   69

  Överträdelse av plan- och bygglagen på Klagstorp 13:3 - BMK-2020-325

 •   70

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad samt inglasning av balkonger på Borgmästaren 3 - BMK-2021-178

 •   71

  Ansökan om bygglov för nybyggnation av flerbostadshus på Stuckatören 1 - BMK-2021-14

 •   72

  Ändring av detaljplan för stadsplan A 32 Kvarteret Östrebro DP 255 - PL-2021-4

 •   73

  Detaljplan för Skarpskytten 3 "Skyttsgården" DP 276 - PL-2020-84

 •   74

  Detaljplan för del av Västra Torp 7:18 "Böste västra" DP 252 - PL-2019-51

 •   75

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2021

 •   76

  Rapporter, informationer i SBN 2021

 •   77

  Digitalt nämndsammanträde

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.