Hoppa över navigering
 •   83

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   84

  Medborgarförslag Gatunamn - ST-2017-57

 •   85

  Dataskyddsombud för Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2018-29

 •   86

  Reviderad delegationsordning Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2018-28

 •   87

  Remiss Vägskyltar till kulturinstitutionerna - ST-2017-94

 •   88

  Ansökan om bygglov för ändrad användning av ekonomibyggnad på Maglarp 9:4 - BMK-2018-217

 •   89

  Ansökan om bygglov för ändrad användning av ekonomibyggnad på Maglarp 9:4 - BMK-2018-323

 •   90

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av byggnad för verksamhet/handel och kontor på Trailern 11 - BMK-2018-169

 •   91

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på Fuglie 40:3 - BMK-2018-242

 •   92

  Rättelseföreläggande på Berberisen 8 - BMK-2017-433

 •   93

  Överträdelse av plan- och bygglagen på Fuglie 4:5 - BMK-2018-262

 •   94

  Överträdelse av plan- och bygglagen på Trävaran 10 - BMK-2018-335

 •   95

  Överträdelse av plan- och bygglagen på Östervång 1:47 - BMK-2018-350

 •   96

  Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på Lilla Slågarp 1:7 - PL-2018-18

 •   97

  Ansökan om förhandsbesked för bostadsbyggnad inom Västra Torp 3:1 - PL-2018-8

 •   98

  Framtidens Trelleborg - Översiktsplan för orter och landsbygd 2028 - PL-2017-60

 •   99

  Dispens från strandskydd för att nyttja befintlig gräsyta till personbilsparkering sommartid (15 maj till 15 september årligen) på Östra Torp 20:39, Smygehamn - MH-2018-444

 •   100

  Information om arbetet med Kuststad

 •   101

  Rapportering av representation, kurser och konferenser hos SBN/SBF 2018 - ST-2018-9

 •   102

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2018

 •   103

  Rapporter, informationer i SBN 2018

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.