Hoppa över navigering
 •   244

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   245

  Information om Barnkonventionen

 •   246

  Ansökan om dispens från strandskydd på Smyge 3:3 - MH-2023-2480

 •   247

  Ansökan om dispens från strandskydd på Smyge 4:2 MH-2023-2493

 •   248

  Ansökan om dispens från strandskydd på Smyge 7:7 - MH-2023-2501

 •   249

  Ansökan om dispens från strandskydd på Smyge 9:1 - MH-2023-2474

 •   250

  Ansökan om dispens från strandskydd på Smyge 12:1 - MH-2023-2479

 •   251

  Ansökan om dispens från strandskydd på Smyge 13:3 - MH-2023-2542

 •   252

  Ansökan om dispens från strandskydd på Smyge 14:1 - MH-2023-2503

 •   253

  Ansökan om dispens från strandskydd på Smyge 15:12 - MH-2023-2478

 •   254

  Ansökan om dispens från strandskydd på Lilla Beddinge 19:25 mfl - MH-2023-2429

 •   255

  Ansökan om dispens från strandskydd på Lilla Beddinge 35:2 - MH-2023-2517

 •   256

  Ansökan om dispens från strandskydd på Maglarp 64:1 - MH-2023-2475

 •   257

  Ansökan om dispens från strandskydd på Östra Torp 6:80 - MH-2023-2481

 •   258

  Ansökan om dispens från strandskydd på Äspö 17:2 för förstärkning av befintligt elnät tillhörande E.ON, Energidistribution AB - MH-2023-2468

 •   259

  Nedsättning av årlig tillsynsavgift för vissa anmälningspliktiga hygieniska behandlingslokaler - MH-2023-2505

 •   260

  Nedsättning av årlig tillsynsavgift enligt miljöbalken för vindkraftsanläggningar - MH-2023-2505

 •   261

  Ansökan om tillstånd till fortsatt och ändrad verksamhet vid Östervångsverket, Östervång 2:77 och 2:64 - MH-2023-116

 •   262

  Rapportering år 2023 av "Handlingsplan för att minska spridningen av mikroplaster och annat mikroskräp i Trelleborgs kommun - Projekt mikroplaster" - MH-2023-1274

 •   263

  Ansökan om bostadsanpassningsbidrag på Göken 8 - BYG-2023-431

 •   264

  Ansökan om bostadsanpassningsbidrag på Lilla Beddinge 92:5 - BYG-2023-853

 •   265

  Ansökan om bostadsanpassningsbidrag på Lilla Beddinge 24:273 - BYG-2023-791

 •   266

  Överträdelse av plan- och bygglagen på Herkules 31 - BYG-2023-178

 •   267

  Bygglov för flerbostadshus på Haren 32 - BMK-2022-515

 •   268

  Bygglov för tillbyggnad på Lilla Beddinge 21:43 - BYG-2023-710

 •   269

  Bygglov för tillbyggnad på Gullregnet 1 - BYG-2023-824

 •   270

  Bygglov för tillbyggnad på Skegrie 41:113 - BYG-2023-805

 •   271

  Detaljplan för del av Getingen 1 mfl DP 301 - PL-2022-82

 •   272

  Detaljplan för Badhuset 5 mfl "Kv Badhuset" DP 263 - PL-2020-02

 •   273

  Detaljplan för Lagret 2 DP 289 - PL-2021-104

 •   274

  Remiss Energistrategi 2024 - 2030 - PL-2023-47

 •   275

  Remiss Strategi för social hållbarhet 2024 - 2030 - PL-2023-45

 •   276

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2023 - ST-2023-2

 •   277

  Rapporter, informationer i SBN 2023

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.