Hoppa över navigering
 •   27

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   28

  Förslag till nytt remissförfarande för detaljplaner i Trelleborg - ST-2017-4

 •   29

  Tillsyn plan- och bygglagen Grönby 4:101 Begäran om upplysningar och yttrande, JO dnr 6297-2016 - BMK-2016-4698

 •   30

  Förslag till ny taxa för plan- och bygglagen inklusive mät- och kartverksamheten - BMK-2017-63

 •   31

  Dispens från strandskydd för parkerings/uppställningsplats för husbilar/husvagnar sommartid på Östra Torp 20:39 - MH-2016-1823

 •   32

  Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad samt uppförande av mur på Önnarp 24:74 - BMK-2016-4946

 •   33

  Ansökan om bygglov för uterum på Murgrönan 4 - BMK-2017-36

 •   34

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad av carport på Lilla Beddinge 24:175 - BMK-2016-5462

 •   35

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad på Timmermannen 2 - BMK-2016-4598

 •   36

  Ansökan om förhandsbesked för avstyckning och nybyggnad av två enbostadshus på Västra Torp 4:7 - BMK-2016-4795

 •   37

  Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på Fjärdingslöv 15:3 - BMK-2016-4962

 •   38

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage på Smeden 4 - BMK-2016-5731

 •   39

  Information om radon

 •   40

  Begäran om planläggning för Lilla Beddinge 21:32 mfl "Västra Beddingestrand" DP 228 - Pl-2017-10

 •   41

  Detaljplan för Lilla Beddinge 21:32 mfl "Västra Beddingestrand" DP 228 - PL-2017-10

 •   42

  Upphävande av detaljplan för Maglarp 55:11, 55:12 och 55:14 "Maglarps golfklubb" DP 219 - PL-2015-51

 •   43

  Detaljplan för Östervång 1:77 Dp 215 - PL-2015-30

 •   44

  Detaljplan för upphävande av tomtindelningsbestämmelser för Katten 48 mfl inom stadsplan A2, DP 226 - PL-2016-36

 •   45

  Detaljplan för upphävande av tomtindelningsbestämmelser för Harven 14, 15 och 16 inom stadsplan A48 och stadsplan A212, DP 225 - PL-2016-37

 •   46

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2017

 •   47

  Rapporter, informationer i SBN 2017

 •   48

  Uppförande av vindkraftverk Hemmesdynge 12:1 - Yttrande till MMD - PB-2012-523

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.