Hoppa över navigering
 •   98

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   99

  Budgetskrivelse för budget 2018 och flerårsplan 2019-2020 Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2017-27

 •   100

  Remiss Ny arbetsmiljöpolicy i Trelleborgs kommun - ST-2017-23

 •   101

  Remiss Bildande av bolagskoncernen Trelleborgs Rådhus AB - ST-2017-24

 •   102

  Överträdelse av plan- och bygglagen på Lasarettet 13 - BMK-2017-58

 •   103

  Överträdelse av plan- och bygglagen på Lyran 6 - BMK-2016-4517

 •   104

  Överträdelse av plan- och byggförordningen på Innerstaden 7:1 - BMK-2017-183

 •   105

  Överträdelse av plan- och bygglagen längs Gislövs Byaväg i Gislövs by - BMK-2017-278

 •   106

  Överträdelse av plan- och bygglagen på Bösarp 15:2, Bäckaskolan 23, Gislöv 68:1, Skarpskytten 3, Skegrie 41:46, Skegrie 42:2 - BMK-2017-286

 •   107

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad av växthus på Dalköpinge 2:1 - BMK-2016-5502

 •   108

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på Lilla Beddinge 24:27 - BMK-2016-5327

 •   109

  Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på Svartesjö 1:1 - PL-2017-19

 •   110

  Ansökan om förhandsbesked för bostadsbyggnad på Stora Isie 7:1 - PL-2017-3

 •   111

  Nya vägnamn i Östra Gränstorp - PL-2015-37

 •   112

  Nytt kvartersnamn för Ståstorp 3:1 "Coop" - PL-2017-35

 •   113

  Maglarps Strand - Förslag att avbryta det fortsatta planarbetet - PL-2017-34

 •   114

  Mellanköpinge 13:23 mfl - Förslag att avbryta det fortsatta planarbetet - PL-2017-33

 •   115

  Begäran om planbesked Trävaran 12 - PL-2017-14

 •   116

  Detaljplan för Lilla Beddinge 21:32 mfl "Västra Beddingestrand" DP 228 - PL-2017-10

 •   117

  Detaljplan för del av Herkules 29 mfl "Kv Herkules Västra" DP 220 - PL-2016-13

 •   118

  Parkeringsstrategin - Information

 •   119

  Rapportering av representation, kurser och konferenser hos SBN/SBF 2017 - ST-2017-8

 •   120

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2017

 •   121

  Rapporter, informationer i SBN 2017

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.