Hoppa över navigering
 •   164

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   165

  Information om arbetet med nya Översiktsplanen

 •   166

  Delegationsordning Samhällsbyggnadsnämnden revidering - ST-2017-34

 •   167

  Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete - ST-2017-49

 •   168

  Solceller/solfångare och detaljplaner - ST-2017-53

 •   169

  Ansökan om bygglov för till- om- och påbyggnad på Långreven 12 - BMK-2017-310

 •   170

  Ansökan om bygglov för enbostadshus på Beddingestrand 1:120 - BMK-2017-617

 •   171

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av brandstation inklusive utemiljö (Trygghetens Hus) på Västervång 2:177 - BMK-2016-4256

 •   172

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett fritidshus på Maglarp 27:18 - BMK-2017-537

 •   173

  Överträdelse av plan- och bygglagen på Krooks by 19 - BMK-2017-679

 •   174

  Rättelseföreläggande på Vildsvinet 1 - BMK-2016-4621

 •   175

  Överträdelse av plan- och bygglagen på Kråkvinkeln 13 - BMK-2017-609

 •   176

  Överträdelse av plan- och bygglagen på Trailern 1 - BMK-2017-668

 •   177

  Överträdelse av plan- och bygglagen på Smyge 6:4 - BMK-2016-4977

 •   178

  Överträdelse av plan- och bygglagen på Lilla Beddinge 64:2 - BMK-2017-790

 •   179

  Ansökan om förhandsbesked för två enbostadshus på Fuglie 5:8 - PL-2017-44

 •   180

  Ansökan om förhandsbesked för solcellanläggning på Västra Torp 4:7 - PL-2017-37

 •   181

  Östervång 1:33 mfl (Söderslättshallen) Förslag att avbryta det fortsatta planarbetet - PL-2015-55

 •   182

  Skegrie 41:1 mfl (södra delen) Förslag att avbryta det fortsatta planarbetet - PL-2017-59

 •   183

  Fuglie 5:8 (Ekobyn) Förslag att avbryta det fortsatta planarbetet - PL-2017-58

 •   184

  Begäran om planbesked för del av Västra Torp 7:18 - PL-2017-20

 •   185

  Begäran om planbesked Profilen 11 - PL-2017-30

 •   186

  Detaljplan för Kattegatt 20 mfl "Thysells" i Anderslöv DP 218 - PL-2016-5

 •   187

  Detaljplan för Lilla Beddinge 21:32 mfl "Västra Beddingestrand" DP 228 - PL-2017-10

 •   188

  Planprioriteringar på Samhällsbyggnadsförvaltningen 2017 - PL-2017-7

 •   189

  Rapportering av representation, kurser och konferenser hos SBN/SBF 2017 - ST-2017-8

 •   190

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2017

 •   191

  Rapporter, informationer i SBN 2017

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.