Hoppa över navigering
 •   93

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   94

  Delårsrapport 1, 2020 Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2020-13

 •   95

  Användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde på Fuglie 22:4 och 42:2 mfl - MH-2020-151

 •   96

  Användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde på Fuglie 43:2 - MH-2020-283

 •   97

  Användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde på Fuglie 4:4 mfl - MH-2020-246

 •   98

  Användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde på Gylle 7:3 mfl - MH-2020-124

 •   99

  Användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde på Hammarlöv 20:1 mfl - MH-2020-172

 •   100

  Användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde på Hammarlöv 44:3 - MH-2020-462

 •   101

  Användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde på Steglarp 16:8 - MH-2020-117

 •   102

  Användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde på Ståstorp 16:2 - MH-2020-329

 •   103

  Användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde på Tågarp 6:9 och 7:2 mfl - MH-2020-171

 •   104

  Användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde på Tågarpsdal 1:2 - MH-2020-178

 •   105

  Användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde på Vemmerlöv 1:8 mfl - MH-2020-328

 •   106

  Användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde på Villie 14:11 - MH-2020-505

 •   107

  Användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde på Västra Värlinge 12:1 - MH-2020-313

 •   108

  Användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde på Västra Värlinge 6:10 - MH-2020-315

 •   109

  Användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde på Västra Värlinge 2:11 - MH-2020-325

 •   110

  Användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde på Östervång 2:25 - MH-2020-146

 •   111

  Användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde på Östra Värlinge 20:5 mfl - MH-2020-310

 •   112

  Användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde på Östra Värlinge 6:71 - MH-2020-147

 •   113

  Användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde på Östra Värlinge 8:12 - MH-2020-544

 •   114

  Användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde på Brönnestad 7:9 mfl - MH-2020-308

 •   115

  Användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde på Brönnestad 23:5 mfl - MH-2020-324

 •   116

  Användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde på Brönnestad 22:1 - MH-2020-525

 •   117

  Användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde på Klagstorp 6:4 - MH-2020-337

 •   118

  Användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde på Stora Jordberga 5:8 och Källstorp 6:5 - MH-2020-256

 •   119

  Användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde på Toarp 10:1 mfl - MH-2020-266

 •   120

  Användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde på Vallby 14:42 - MH-2020-258

 •   121

  Användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde på Vallby 5:2 - MH-2020-285

 •   122

  Användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde på Vallby 4:3 och 3:12 - MH-2020-336

 •   123

  Dispens från strandskydd för uppsättande av skylt för varning av lös sand på Stora Beddinge 57:1 - MH-2020-427

 •   124

  Dispens från strandskydd för anläggande av en sälplattform för sälskådning på Maglarp 63:1 - MH-2020-314

 •   125

  Dispens från strandskydd för anläggande av gångväg mellan befintlig parkering och befintlig brygga Lilla Beddinge 3:33 - MH-2020-270

 •   126

  Dispens från strandskydd för uppförande av en träbro över Fredshögsbäcken på Maglarp 2:3 - MH-2020-565

 •   127

  Dispens från strandskydds för anläggande av solceller inom Lilla Beddinge 30:2 - MH-2020-566

 •   128

  Ändring av plan- och bygglovstaxa - BMK-2020-404

 •   129

  Ansökan om bygglov för ridhus och förråd på Kyrkoköpinge 2:1 - BMK-2020-365

 •   130

  Ansökan om bygglov för utvändig ändring på Vridstolen 4 - BMK-2020-271

 •   131

  Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus på Lilla Slågarp 1:7 - PL-2020-5

 •   132

  Ansökan om förhandsbesked för avstyckning av två tomter och uppförande av två enbostadshus på Sjörup 5:14 - PL-2020-9

 •   133

  Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på Tommarp 5:24 - PL-2020-3

 •   134

  Begäran om planbesked för Oden 35 - PL-2019-41

 •   135

  Begäran om planbesked för Stora Beddinge 65:4 och 65:29 - PL-2020-1

 •   136

  Ändring av detaljplan för Stadsplan A 172 Kv Nordstjärnan DP 264 - PL-2019-85

 •   137

  Projektplan och begäran om medel för arbetet med en ny trafikplan - PL-2019-98

 •   138

  Bevarande av kompletterande anläggningar - färjerampen, lilla portalen samt fackverksbron - PL-2020-7

 •   139

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2020

 •   140

  Rapporter, informationer i SBN 2020

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.