Hoppa över navigering
 •   95

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   96

  Budget 2022 - 2024 Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2021-40

 •   97

  Äskande 2021 strategisk planering - PL-2021-53

 •   98

  Ramförstärkning strategisk planering - PL-2021-52

 •   99

  Äskande 2022 utredningskostnader strategisk planering - PL-2021-53

 •   100

  Ny plantaxa enligt plan- och bygglagen - PL-2020-111

 •   101

  Revidering av taxa enligt plan- och bygglagen - BMK-2021-677

 •   102

  Revidering av timtaxa för miljöbalkstillsyn - MH-2021-1154

 •   103

  Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen - MH-2021-913

 •   104

  Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen - MH-2021-914

 •   105

  Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd MyWay i Trelleborg - MH-2021-638

 •   106

  Tillsynsärende efter inre och yttre kontroll avseende Goodfellas i Trelleborg - MH-2021-171

 •   107

  Överträdelse av plan- och bygglagen på Kontoristen 4 - BMK-2020-960

 •   108

  Ansökan om dispens från strandskydd för uppförande av badbrygga på Maglarp 56:7 - MH-2021-966

 •   109

  Ansökan om bygglov för ändrad användning på Gärdslöv 26:3 - BMK-2021-369

 •   110

  Ansökan om bygglov för inredande av vindslägenheter på Romulus 25 - BMK-2021-162

 •   111

  Ansökan om bygglov för nybyggnad på Källstorp 9:8 - BMK-2021-334

 •   112

  Ansökan om bygglov för komplementbyggnad på Skegrie 41:21 - BMK-2021-460

 •   113

  Ansökan om bygglov för plank på Lilla Beddinge 3:30 - BMK-2021-504

 •   114

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på Västra Torp 9:46 - BMK-2021-546

 •   115

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad på Smeden 7 - BMK-2021-5

 •   116

  Ansökan om bygglov för ändrad användning från industrihall till padelhall på NIO-E 2 - BMK-2021-529

 •   117

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Skegrie 6:83 - BMK-2021-314

 •   118

  Ansökan om bygglov för nybyggnad på Sparven 1 - BMK-2021-145

 •   119

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad på Lilla Beddinge 64:24 - BMK-2021-267

 •   120

  Ansökan om bygglov för nybyggnation på Ugglan 1 - BMK-2021-556

 •   121

  Ansökan om bygglov för mur på Svartesjö 1:1 - BMK-2021-214

 •   122

  Ansökan om bygglov för två toalettbyggnader på Innerstaden 6:89 - BMK-2021-360

 •   123

  Ansökan om förhandsbesked för idrottsanläggning på Stora Markie 9:7 - PL-2021-24

 •   124

  Begäran om planbesked för Sjörup 5:14 - PL-2021-23

 •   125

  Detaljplan för Trävaran 12 DP 239 - PL-2021-1

 •   126

  Detaljplan för del av Skegrie 43:7 "Torvängen" DP 235 - PL-2020-14

 •   127

  Ändring av detaljplan för stadsplan A 32 Kvarteret Östrebro DP 255 - PL-2021-4

 •   128

  Ändring av detaljplan för Stadsplan A 66 Boktryckaren 1 och Bildsnidaren 1 DP 277 - PL-2020-110

 •   129

  Detaljplan för del av Lilla Beddinge 35:93 "Granhyddan" DP 206 - PL-2019-7

 •   130

  Detaljplan för del av Västra Torp 7:18 "Böste västra" DP 252 - PL-2019-51

 •   131

  Riktlinjer för balkonger på befintliga byggnader - BMK-2021-269

 •   132

  Stadsmiljöprogram för Trelleborg - PL-2018-72

 •   133

  Godkännande av halvtidsrapport 2020 för Klimatanpassningsplan 2018 - 2023 - PL-2021-30

 •   134

  Godkännande av antagandehandling för Miljömålsprogram för Trelleborgs kommun - Lokala miljömål 2021 - 2030 - PL-2020-13

 •   135

  Fossilbränslefri kommun 2020 - Godkännande av uppföljningsrapport med förslag till fortsatt arbete till 2030 - PL-2021-39

 •   136

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2021

 •   137

  Rapporter, informationer i SBN 2021

 •   138

  Beslut om förbud att ta emot avfall inom Persåker 9, 3 och 11 - MH-2021-1294

 •   139

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av 20 radhus på Västra Värlinge 18:1 - BMK-2021-743

 •   140

  Digitalt nämndsammanträde

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.