Hoppa över navigering
 •   181

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   182

  Delårsrapport 2, 2023 Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2023-80

 •   183

  Uppföljning av kompetensförsörjningsplan för Samhällsbyggnadsförvaltningen 2023 - ST-2023-15

 •   184

  Rättsakt mellan kommunstyrelsen (kundtjänst) och samhällsbyggnadsnämnden - ST-2023-39

 •   185

  Föreläggande med vite på Lilla Alstad 6:26 - MH-2022-977

 •   186

  Beslut om föreläggande gällande otillräcklig inomhusmiljö på Solrosens förskola på Sadeln 2 - MH-2022-2303

 •   187

  Ansökan om bostadsanpassningsbidrag på Lilla Beddinge 24:214 - BYG-2023-611

 •   188

  Ansökan om bostadsanpassningsbidrag på Oden 26 - BYG-2023-518

 •   189

  Ansökan om bygglov för ändrad användning på Bofinken 20 - BYG-2023-399

 •   190

  Ansökan om bygglov för fasadändring på Stora Slågarp 25:3 - BYG-2023-223

 •   191

  Ansökan om bygglov för solceller på stativ på Vallby 1:15 och Vallby 1:16 - BYG-2023-398

 •   192

  Ansökan om bygglov för solcellspark på Lilla Jordberga 4:43 - BYG-2023-265

 •   193

  Ansökan om bygglov för yttre ändring på Stadsfogden 2 - BYG-2023-525

 •   194

  Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på Dalköpinge 7:3 - BYG-2023-496

 •   195

  Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av LSS boende på Sörby 8:36 - BYG-2023-520

 •   196

  Förrådspolicy - BYG-2023-379

 •   197

  Upphäva befintlig GIS-strategi för Trelleborgs kommun - GEO-2023-261

 •   198

  Detaljplan för del av Dalköpinge 2:1 "Växthusanläggning" DP 284 - PL-2021-25

 •   199

  Planprioriteringar hösten 2023 - PL-2023-44

 •   200

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2023 - ST-2023-2

 •   201

  Rapporter, informationer i SBN 2023

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.