Hoppa över navigering
 •   10

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   11

  Barnbokslut 2018 - ST-2018-85

 •   12

  Ansökan om utdömande av vite Beddingestrand 1:73 - MH-2017-1524

 •   13

  Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus på Maglarp 7:11 - PL-2018-90

 •   14

  Begäran om planbesked för Kloster 12 - PL-2018-83

 •   15

  Begäran om planbesked för del av fastigheten Hjorten 14 - PL-2018-87

 •   16

  Namnkommitté för namngivning av gatunamn och kvartersnamn - PL-2019-4

 •   17

  Verksamhetsplan Bygg, Mät & Karta 2019 - BMK-2018-1163

 •   18

  Verksamhetsplan Miljö 2019 - MH-2019-69

 •   19

  Verksamhetsplan Plan 2019 - PL-2019-3

 •   20

  Information Analys av överinstansernas beslut 2018 i de fall nämndens beslut upphävts eller ändrats - BMK-2019-32

 •   21

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2019 - ST-2019-10

 •   22

  Rapporter, informationer i SBN 2019 - ST-2019-11

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.