Hoppa över navigering
 •   78

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   79

  Delårsrapport 1 2021 Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2021-34

 •   80

  Föreläggande om utökade försiktighetsmått för miljöfarlig verksamhet inom Persåker 9, 3 och 11 - MH-2021-888

 •   81

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på Lilla Beddinge 22:94 - BMK-2021-268

 •   82

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad på Salvian 2 - BMK-2021-251

 •   83

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad på Violen 10 - BMK-2021-269

 •   84

  Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på Dalköpinge 7:3 - PL-2021-20

 •   85

  Ansökan om förhandsbesked för tre enbostadshus på Lilla Beddinge 76:8 - PL-2021-16

 •   86

  Detaljplan för del av Mellanköpinge 12:29 mfl "Mellanköpingevägen" DP 280 - PL-2021-28

 •   87

  Ändring av detaljplan Stadsplan A 152 för Högalid 63 ÄDP 274 - PL-2020-52

 •   88

  Detaljplan för del av Mellanköpinge 13:23 "Rugbyplanen" DP 267 - PL-2020-15

 •   89

  Detaljplan för del av Innerstaden 6:95 "Tullkammaren" DP 244 - PL-2019-28

 •   90

  Detaljplan för Östra Torp 20:37 mfl "Smygehuks parkering" DP 258 - PL-2019-66

 •   91

  Nya gatunamn DP 206 Lilla Beddinge 35:93 mfl "Granhyddan" - PL-2021-34

 •   92

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2021

 •   93

  Rapporter, informationer i SBN 2021

 •   94

  Digitalt nämndsammanträde

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.