Hoppa över navigering
 •   135

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   136

  Föreläggande med löpande vite Beddingestrand 1:73 - MH-2017-1524

 •   137

  Handlingsplan för att minska spridningen av mikroplaster i Trelleborgs kommun - Projekt mikroplaster - MH-2018-42

 •   138

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Dalköpinge 12:11 - BMK-2018-589

 •   139

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Gislöv 53:4 - BMK-2018-406

 •   140

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad på Västra Alstad 15:18 - BMK-2018-331

 •   141

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på Lilla Alstad 11:2 - BMK-2018-468

 •   142

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av lägenhetshotell på Maglarp 9:4 - BMK-2018-218

 •   143

  Ansökan om bygglov för enbostadshus på Stävesjö 1:17 - BMK-2018-620

 •   144

  Ansökan om bygglov för ändrad användning - säsongsändamål på Lilla Beddinge 22:59 - BMK-2018-303

 •   145

  Ansökan om bygglov för sjöbod på Östra Torp 20:21 bodplats 28 - BMK-2018-625

 •   146

  Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av sjöbod på Östra Torp 20:21 - MH-2018-780

 •   147

  Ansökan om förhandsbesked för ett parhus på Böste 5:7 - PL-2018-48

 •   148

  Ansökan om förhandsbesked för två enbostadshus på Bodarp 9:36 - PL-2018-33

 •   149

  Ansökan om förhandsbesked för ett tvåbostadshus på Stora Slågarp 2:1 - PL-2018-52

 •   150

  Bevarandeprogram för Trelleborg - PL-2018-51

 •   151

  Detaljplan för Signalen 19 mfl "Gasverket" DP 234 - PL-2018-15

 •   152

  Detaljplan för Innerstaden 3:77 mfl "Övre och Stadsparken" DP 243 - PL-2018-11

 •   153

  Rapportering av representation, kurser och konferenser hos SBN/SBF 2018 - ST-2018-9

 •   154

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2018

 •   155

  Rapporter, informationer i SBN 2018

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.