Hoppa över navigering
 •   56

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   57

  Delårsrapport 1, 2018 Samhällsbyggnadsnämnden

 •   58

  Information rapportering om åtgärdsprogram vatten

 •   59

  Information handlingsplan mikroplaster

 •   60

  Remiss Energiplan Trelleborg 2018 - ST-2018-12

 •   61

  Remiss Trafikstrategi för Trelleborgs kommun - ST-2018-22

 •   62

  Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus på Maglarp 61:1 - MH-2018-413

 •   63

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Maglarp 61:1 - PB-2014-739

 •   64

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Haglösa 3:4 - BMK-2017-956

 •   65

  Ansökan om bygglov för tillkommande balkonger på Vitsippan 20 - BMK-2017-1459

 •   66

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av enfamiljshus på Östra Värlinge 2:8, 2:14 och 2:16 - BMK-2017-940

 •   67

  Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus på Bodarp 3:5 - PL-2018-2

 •   68

  Ansökan om förhandsbesked för bostadsbyggnad inom Klörup 3:4 - PL-2018-17

 •   69

  Ansökan om förhandsbesked för bostadshus på Hönsinge 10:11 och 10:12 - PL-2018-3

 •   70

  Ansökan om förhandsbesked för två bostadshus på Ståstorp 2:4 - PL-2017-109

 •   71

  Begäran om planbesked Östlig ringväg - PL-2017-111

 •   72

  Begäran om planbesked Östlig Hamninfart - PL-2017-111

 •   73

  Detaljplan för del av Västervång 2:25 mfl "Södra Gränstorp" DP 230 - PL-2015-48

 •   74

  Detaljplan för del av Malörten 1 mfl "Malörten" DP 221 - PL-2016-14

 •   75

  Bostadsförsörjningsprogram för Trelleborgs kommun - PL-2016-35

 •   76

  Nya gatu- och kvartersnamn DP 211 Östervång 2:6 mfl "Östra Gränstorp" - PL-2018-27

 •   77

  Nya gatu- och kvartersnamn DP 215 Östervång 1:77 mfl - PL-2018-26

 •   78

  Nya gatu- och kvartersnamn DP 216 Ståstorp 3:1 mfl - PL-2018-25

 •   79

  Nya gatu- och kvartersnamn DP 218 Kattegatt 20 mfl "Thysells" - PL-2018-24

 •   80

  Rapportering av representation, kurser och konferenser hos SBN/SBF 2018 - ST-2018-9

 •   81

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2018

 •   82

  Rapporter, informationer i SBN 2018

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.