Hoppa över navigering
 •   1

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   2

  Information om förslag till Vattentjänstplan 2024–2027 för Trelleborgs kommun - PL-2023-65

 •   3

  Begäran om planbesked för Östervång 2:48 - PL-2023-46

 •   4

  Detaljplan för del av Bogsprötet 3 mfl "Etapp väst" DP 281 - Dnr PL-2020-118

 •   5

  Detaljplan för Skarpskytten 3 "Skyttsgården" DP 276 - PL-2020-84

 •   6

  Ansökan om dispens från strandskydd på Smyge 15:11 - MH-2023-2538

 •   7

  Ansökan om dispens från strandskydd på Östra Torp 6:78 - MH-2023-2554

 •   8

  Ansökan om dispens från strandskydd på Stora Beddinge 44:1 - MH-2023-2344

 •   9

  Ansökan om bostadsanpassningsbidrag på Kyrkoköpinge 4:2 - BYG-2023-985

 •   10

  Ansökan om bostadsanpassningsbidrag på Stora Beddinge 47:10 - BYG-2023-1053

 •   11

  Ansökan om bostadsanpassningsbidrag på Kvadraten 63 - BYG-2023-1063

 •   12

  Beslut om bostadsanpassningsbidrag - BYG-2023-804

 •   13

  Överträdelse av plan- och bygglagen på Flintan 8 - BYG-2023-326

 •   14

  Förhandsbesked för tillbyggnad på Lilla Beddinge 103:3 - BYG-2023-963

 •   15

  Ansökan om förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus på Maglarp 7:30 - BYG-2023-327

 •   16

  Bygglov för yttre ändring, byte av takbeklädnad, på Gislöv 16:25 - BYG-2023-1007

 •   17

  Ansökan om bygglov för skylt på Macken 1 - BYG-2023-183

 •   18

  Bygglov för yttre ändring på Stora Isie 16:1 - BYG-2023-910

 •   19

  Bygglov för tillbyggnad och ändrad användning på Hemmesdynge 14:5 - BYG-2023-1067

 •   20

  Bygglov för tillbyggnad och ändrad användning på Doppingen 6 - BYG-2023-986

 •   21

  Nytt dataskyddsombud - ST-2023-100

 •   22

  Verksamhetsplan 2024 Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2023-108

 •   23

  Internkontrollplan 2024 Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2023-79

 •   24

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2023 - ST-2023-2

 •   25

  Rapporter, informationer i SBN 2023

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.