Hoppa över navigering
 •   122

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   123

  Delårsrapport 1 - 2017 Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2017-33

 •   124

  Delegationsordning Samhällsbyggnadsnämnden revidering - ST-2017-34

 •   125

  Remiss Bildande av bolagskoncernen Trelleborgs Rådhus AB - ST-2017-24

 •   126

  Remiss Fastighetspolicy - ST-2017-5

 •   127

  Nytt remissförfarande för detaljplaner - ST-2017-4

 •   128

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av handelslokal/livsmedelslokal på Grönby 16:33 - BMK-2017-87

 •   129

  Ansökan om bygglov för yttre ändring på Torns by 13 - BMK-2017-393

 •   130

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage på Klörup 10:19 - BMK-2017-531

 •   131

  Ansökan om tidsbegränsat bygglov i 2,5 år för upplag av byggbodar och skylt på Skegrie 41:1 - BMK-2017-179

 •   132

  Ansökan om bygglov för stadsinformationsskylt på Innerstaden 2:20 - BMK-2017-243

 •   133

  Ansökan om bygglov för stadsinformationsskylt på Innerstaden 2:20 - BMK-2017-244

 •   134

  Ansökan om bygglov för stadsinformationsskylt på Innerstaden 2:20 - BMK-2017-245

 •   135

  Ansökan om bygglov för stadsinformationsskylt på Innerstaden 2:20 - BMK-2017-246

 •   136

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad på Gislöv 10:12 - BMK-2017-574

 •   137

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett tvåbostadshus och komplementbyggnad på Lilla Markie 6:7 - BMK-2017-3

 •   138

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad på Lilla Beddinge 33:9 - BMK-2016-4608

 •   139

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på Gislöv 16:49 - BMK-2017-200

 •   140

  Ansökan om bygglov för komplementbyggnad på Lilla Beddinge 26:95 - BMK-2017-510

 •   141

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad på Sjöjungfrun 10 - BMK-2017-49

 •   142

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad på Västra Torp 9:19 - BMK-2017-29

 •   143

  Ansökan om bygglov för montering av solpaneler på Spelstocken 2 - BMK-2017-392

 •   144

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus (ersättningsbyggnad för nedbrunnen byggnad) på Grönby 14:29 - BMK-2016-5879

 •   145

  Överträdelse av plan- och bygglagen på Lilla Beddinge 67:8 - BMK-2017-542

 •   146

  Överträdelse av plan- och bygglagen på Östrebro 29 - BMK-2016-4370

 •   147

  Överträdelse av plan- och bygglagen på Triangeln 46 - BMK-2016-4658

 •   148

  Överträdelse av plan- och bygglagen på Äspö S:1 - BMK-2016-5191

 •   149

  Överträdelse av plan- och bygglagen på Bryggaren 16 - BMK-2015-805

 •   150

  Överträdelse av plan- och bygglagen på Lilla Beddinge 64:9 - BMK-2017-227

 •   151

  Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två byggnader för kontor och lager på Slättarp 3:7 - PL-2017-13

 •   152

  Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på Sjörup 3:8 - PL-2017-26

 •   153

  Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på Västra Torp 31:14 - PL-2017-31

 •   154

  Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på Lilla Beddinge 5:7 - PL-2017-25

 •   155

  Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på nya tomter på Lilla Beddinge 26:154 - PL-2017-24

 •   156

  Detaljplan för Maglarp 57:60, 57:62 samt 57:68 Maglarp-Kurland DP 224 - PL-2016-24

 •   157

  Detaljplan för Kattegatt 20 mfl "Thysells" i Anderslöv DP 218 - PL-2016-5

 •   158

  Detaljplan för Hyveln 5 mfl "Kv Hyveln" DP 229 - PL-2017-11

 •   159

  Rapportering av representation, kurser och konferenser hos SBN/SBF 2017 - ST-2017-8

 •   160

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2017

 •   161

  Rapporter, informationer i SBN 2017

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.