Hoppa över navigering
 •   165

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   166

  Beslutsattestanter inom Samhällsbyggnadsnämnden från och med 2021-10-01 - ST-2021-48

 •   167

  Delårsrapport 2, 2021 Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2021-49

 •   168

  Ansökan om dispens från strandskydd för anläggande av ny elkabel inom strandskyddsområde vid Tullstorpsån på Källstorp 9:8 mfl - MH-2021-1877

 •   169

  Ansökan om bygglov för fasadändring på Radarn 6 - BMK-2021-658

 •   170

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på Östra Torp 6:247 - BMK-2021-916

 •   171

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad på Maglarp 63:3 - BMK-2021-922

 •   172

  Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus på Äspö 12:24 - PL-2021-74

 •   173

  Begäran om planbesked för del av Västervång 2:25 mfl - PL-2021-59

 •   174

  Begäran om planbesked för Phylatterion 17 och 32 - PL-2021-54

 •   175

  Begäran om planbesked för Östervång 2:64 - PL-2021-60

 •   176

  Detaljplan för del av Skegrie 18:5 mfl "Södra Torvängsvägen" DP 248 - PL-2020-101

 •   177

  Detaljplan för del av Väster Jär 3:4 DP 261 - PL-2020-100

 •   178

  Ändring av detaljplan för stadsplan Trelleborg Stad A 64 för fastigheten Gravströmmen 2 DP 286 - PL-2021-51

 •   179

  Detaljplan för del av Öster Jär 1:7 mfl "Evakuerings- och angreppsväg/framtida östlig hamninfart" DP 247 - PL-2017-111

 •   180

  Ändring av byggnadsplan 25 Maglarp 7:30 mfl DP 279 - PL-2020-107

 •   181

  Överklagande av Länsstyrelsens beslut dnr 404-23133-2021, detaljplan för Östra Torp 20:37 mfl "Smygehuks parkering" DP 258 - PL-2019-66

 •   182

  Planprioriteringar Planavdelningen Hösten 2021 - PL-2021-83

 •   183

  Information om Ortsmiljöprogrammet - riktlinjer för Trelleborgs livskraftiga orter

 •   184

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2021

 •   185

  Rapporter, informationer i SBN 2021

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.