Hoppa över navigering
 •   278

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   279

  Information om utfall av livsmedelskontrollen 2016

 •   280

  Yttrande över Länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen - MH-2017-982

 •   281

  Ansökan om dispens från strandskydd för strandrensning inom strandskyddsområde på Maglarp 24:2 och 16:2 mfl - MH-2017-1642

 •   282

  Verksamhetsplan 2018 Miljö - MH-2017-1784

 •   283

  Överträdelse av plan- och byggförordningen på Skarpskytten 14 - BMK-2017-1250

 •   284

  Ansökan om bygglov för ändrad användning på Fuglie 4:5 - BMK-2017-358

 •   285

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Klörup 3:2 - BMK-2016-3230

 •   286

  Verksamhetsplan 2018 Bygg, Mät & Karta - BMK-2017-1362

 •   287

  Ansökan om förhandsbesked för bostadsbyggnad med garage inom Fuglie 26:4 - PL-2017-78

 •   288

  Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus på Östra Torp 2:1 - PL-2017-94

 •   289

  Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus med tillhörande komplementbyggnad på Västra Värlinge 13:14 och 13:15 - PL-2017-89

 •   290

  Ansökan om förhandsbesked för två enbostadshus på Fuglie 6:5 - PL-2017-92

 •   291

  Ansökan om förhandsbesked för två enbostadshus på Skegrie 18:5 - PL-2017-90

 •   292

  Begäran om planuppdrag för del av Östervång 1:114 - PL-2017-79

 •   293

  Planprioriteringar på Samhällsbyggnadsförvaltningen 2018 - PL-2017-114

 •   294

  Verksamhetsplan 2018 Plan - PL-2017-113

 •   295

  Intern kontrollplan 2018 för Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2017-82

 •   296

  Rapportering av representation, kurser och konferenser hos SBN/SBF 2017

 •   297

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2017

 •   298

  Rapporter, informationer i SBN 2017

 •   299

  Medborgarförslag Handikappanpassad strandpromenad från Dalabadet till Gislövs småbåtshamn - ST-2017-90

 •   300

  Verksamhetsplan 2018 Samhällsbyggnadsnämnden - ST-2017-65

 •   301

  Projektplan för Aktualitetsprövning av Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 - PL-2017-117

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.