Hoppa över navigering
 •   95

  Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   96

  Delårsrapport 1 2022 Samhällsbyggnadsnämnden

 •   97

  Beslut om att förena föreläggande med vite mot Material Tekning och Återvinning i Anderslöv AB inom fastigheten Grönby 9:12 - MH-2021-936

 •   98

  Kemikalieplan för Trelleborgs kommun 2022-2030 - MH-2021-323

 •   99

  Ansökan om dispens från strandskydd för tomtplatsavgränsning vid befintligt bostadshus på Lilla Beddinge 33:5 - MH-2022-735

 •   100

  Ansökan om dispens från strandskydd för borttagning av aldunge som orsakar rotinträngning i dräneringsledning på Stora Beddinge 57:1 - MH-2022-939

 •   101

  Ansökan om bygglov för nybyggnation av enbostadshus på Sörby 12:3 - BMK-2022-25

 •   102

  Ansökan om bygglov för ändrad användning av kontor till bostäder på Romulus 27 - BMK-2022-50

 •   103

  Ansökan om bygglov för nybyggnation av teknikhus på Innerstaden 6:89 - BMK-2022-187

 •   104

  Ansökan om bygglov för nybyggnation på Stora Slågarp 4:16 - BMK-2021-1345

 •   105

  Ansökan om bygglov för vindskydd på Östra Torp 15:7 - BMK-2022-276

 •   106

  Ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov i 5 år för förskola på Oden 35 - BMK-2022-177

 •   107

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och plank på Östra Torp 6:253 - BMK-2022-243

 •   108

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Fru Alstad 20:11 - BMK-2022-217

 •   109

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Gislöv 53:16 - BMK-2022-332

 •   110

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad på Östra Torp 31:120 - BMK-2022-400

 •   111

  Ansökan om bygglov för ändrad användning och nybyggnad på Slättarp 3:8 - BMK-2022-178

 •   112

  Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus på Västra Virestad 12:19 - PL-2021-100

 •   113

  Ändring av detaljplan Stadsplan Trelleborg Stad A64 för fastigheten Gravströmmen 2 DP 286 - PL-2021-51

 •   114

  Information om tillsyn på Gyllefred konloniområde

 •   115

  Information om planprogram för Sjöstaden

 •   116

  Information om parkeringsstrategin

 •   117

  Information om kontrollköp tobak

 •   118

  Redovisning av delegationsbeslut i SBN 2022

 •   119

  Rapporter, informationer i SBN 2022

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.